הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "regret to inform" לעברית

מצטער להודיע
מצטערים להודיע
צר לי להודיע
מצטערת להודיע
מצטערת לבשר
מצטער לומר
מצטערים להודיעך
מצטער, להודיע
מצטערים להגיד
בצער רב אנו מודיעים
צר לי ליידע
But I regret to inform you that the reading material was repellent.
אך, אני מצטער להודיע לך שחומר הקריאה היה דוחה.
Then I regret to inform you Sgt. Carter is dead.
אז אני מצטער להודיע לך שסמל קרטר מת.
"we regret to inform you that..."
"אנו מצטערים להודיע לך ש..."
We regret to inform you of a slight change in our program.
אנו מצטערים להודיע לך של שינוי קל בתכנית שלנו.
I regret to inform Your Majesty of our miserable defeat in Scotland.
צר לי להודיע להוד מעלתה על הכשלון האומלל שלנו בסקוטלנד.
My fellow Americans, I regret to inform you that a short time ago,
אחי האמריקאים, צר לי להודיע לכם, כי לפני זמן קצר
I regret to inform you that my report was not entirely accurate.
אני מצטער להודיע שהדו"ח שלי לא היה מדויק לחלוטין.
We regret to inform you that he passed away.
אנחנו מצטערים להודיע לך שהוא נפטר.
I regret to inform you that Mr. Rooks tendered his resignation this morning.
אני מצטער להודיע שמר רוקס הגיש את התפטרותו הבוקר.
"We regret to inform you of the death of your father"?
"אנחנו מצטערים להודיע לך על מות אביך"?
"Dear miss Dunphy, we regret to inform you..."
"גברת דאנפי היקרה,"אנחנו מצטערים להודיע לך..."
I regret to inform you, Sire, that the young lady has disappeared...
אני מצטער להודיע לך, אדוני, שהגבירה הצעירה נעלמה...
We regret to inform you that the "Banjo and Sullivan Show" will be canceled tonight.
אנחנו מצטערים להודיע ש "המופע של בנג"ו וסאליבן" לא יתקיים הלילה.
I regret to inform you that Ms. Kaswell is no longer with us.
אני מצטער להודיע לך שמיס קאסוול כבר לא עימנו.
I regret to inform you that I'm handing in my resignation.
אני מצטער להודיע לך שאני מוסר לך את התפטרותי.
Effective immediately, without pay, I regret to inform you of your suspension from the FBI.
החל מהיום, ללא תשלום, צר לי להודיע לך על ההשעיה שלך מה
I regret to inform you, sir, I was a bit slow.
צר לי להודיע לך, המפקד, הייתי מעט אטי.
I regret to inform you that tonight's fan dance is going to be cancelled.
צר לי להודיע לך כי הלילה של ריקוד מאוורר עומד להתבטל.
But I now regret to inform you that he has violated that trust in a most deceitful manner.
אבל כעת צר לי להודיע לכם" שהוא הפר את אמון זה" "באופן
Sir, it's Jack Bauer for you. I regret to inform you, Syed Ali has just been assassinated.
אדוני, זה ג"ק באוור אני מצטער להודיע לך סייד עלי נרצח כרגע
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 106. מדויק: 106. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo