הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "regrettable" לעברית

מצער
מצערת
מצערים
המצער
מצערות
המצערת
המצערות
להצטער
השחיתות
ההתחרטות
The collateral damage was regrettable, of course.
על נזק עקיף היה מצער, כמובן.
His death was regrettable but, ultimately, necessary.
מותו היה מצער, אבל בסופו של דבר הכרחי.
I have no history of such admittedly regrettable behavior.
אין לי עבר של התנהגות כזו, שהיא לכל הדעות מצערת.
Again, a regrettable decision, but a necessary one.
שוב, החלטה מצערת אבל חיונית.
The problems Chief Boden faces are regrettable.
הבעיות הראשי בודן פרצופים הם מצערים.
I'm not saying our regime does not have many regrettable things to answer for-
גב' הנרי, אני לא אומר שהמשטר שלנו, לא צריך לתת תשובה על מקרים מצערים רבים.
From a seemingly safe vantage point, Which is very regrettable.
לכאורה מעמדה בטוחה וזה בהחלט מצער.
What happened was regrettable, but I didn't create the problem.
מה שקרה היה מצער, אבל לא יצרתי את הבעיה, זה אחיך.
almost led to something more regrettable... a mail makeover.
זה כמעט הוביל לדבר עוד יותר מצער: שינוי תדמית בקניון.
Any, misunderstanding on the part of Mr. Young is regrettable and unintentional.
כל אי הבנה מצדו של מר יאנג היא מצערת ולא מכוונת.
Another regrettable outcome in law enforcement is when officers decide that they are above the rules.
תוצאה נוספת מצערת באכיפת החוק היא כאשר שוטרים מחליטים שהם מעל לחוק.
Maybe people are more regrettable, because they have just as much intellect, to defend themselves against the natural course of things.
אולי אנשים מצערים יותר, מפני שיש להם אינטלקט בדיוק במידה מספקת, על מנת להגן על עצמם מהמסלול הטבעי של הדברים.
You can't win a war without a few strategic losses, no matter how regrettable they may be.
אתה לא יכול לנצח במלחמה בלי כמה הפסדים אסטרטגיים, לא משנה כמה מצער שהם עשויים להיות.
When you think about it... it is regrettable that most of the Combined Fleet was destroyed.
כשאתה חושב על זה זה מצער שרוב הצי הקיסרי היפני חוסל.
And it is regrettable that it has taken the actions of a remorseless predator to make us reflect.
וזה מצער שזה היה צריך להיות הפעולות של טורף חסר רחמים, בשביל לשקף
However, there was an incident in Cancún, spring of '94, that involved a bottle of absinthe, a regrettable tattoo and 48 hours in a Mexican prison.
עם זאת, לא היו אירוע בקנקון, אביב 94, שהיה מעורב בקבוק אבסינת, קעקוע מצער ו 48 שעות בכלא מקסיקני.
It would be deeply regrettable... If all my men brought back... were their two corpses.
זה יהיה ממש מצער אם כל מה שאנשיי יחזירו יהיו שתי גופות.
In that regrettable instance, we must be prepared to take possession of valuable, strategic territory before France can lay her hands on it.
במקרה מצער כזה, עלינו להיות מוכנים לכבוש אזורים אסטרטגיים לפני שצרפת תשים עליהם את ידה.
It's regrettable, but some countries will have to be destroyed while others will be allowed to coexist with us.
זה מצער, אבל מדינות מסוימות ייאלצו להיהרס בעוד אחרות יורשו לחיות עמנו בדו-קיום.
It's a regrettable mistake of my youth, one that I'm loathe to repeat or discuss.
זו טעות מצערת הנעורים שלי, אחד שאני מתעב לחזור או לדון בו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 155. מדויק: 155. זמן שחלף: 182 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo