הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "relation" לעברית

ראה גם: business relation
חפש את relation ב: הגדרה מילים נרדפות
קשר
יחס
קרובת משפחה
קרוב משפחה
קרבה
יחסית
ביחס הקשר
בקשר
יחסי
היחס
לקשר
קשרים

הצעות

Fields using RefRecId or a derived type must have a relation defined for that field.
יש להגדיר קשר עבור שדות שמשתמשים ב - RefRecId או בסוג נגזר.
Identifies a table to look for Object relation key value: ServiceOrder table or Agreement table.
זיהוי טבלה כדי לחפש ערך מפתח של קשר אובייקט: טבלת ServiceOrder או טבלת Agreement.
This relation already belongs to this DataSet.
יחס זה כבר שייך לקבוצת נתונים (DataSet) זו.
The row doesn't belong to the same DataSet as this relation.
השורה אינה שייכת לאותו DataSet כמו יחס זה.
Cannot set the 'Nested' property to false for this relation.
אין אפשרות להגדיר את המאפיין 'Nested' כ - false עבור יחס זה.
Cannot remove relation since it is built in to this dataSet.
אין אפשרות להסיר יחס מכיוון שהוא מוכלל ב - dataSet זה.
Cannot add a nested relation or an element column to a table containing a SimpleContent column.
אין אפשרות להוסיף יחס מקונן או עמודת רכיבים לטבלה המכילה עמודת SimpleContent.
The name used to look up this relation in the Relations collection of a DataSet.
השם המשמש לחיפוש יחס זה באוסף ה - Relations של קבוצת נתונים (DataSet).
Update service order lines with object relation id
עדכן שורות הזמנת שירות עם מזהה של קשר אובייקט
Select the type of user relation that you want to set up.
בחר את סוג קשר המשתמש שברצונך לכוונן.
Select a user for the new user relation.
בחר משתמש עבור קשר המשתמש החדש.
No join relation was found between the two specified data sources.
לא נמצא קשר צירוף בין שני מקורות הנתונים שצוינו.
The drivers relation matrix is not completed for the specified prioritization.
מטריצת יחס מניעי הפעילויות לא הושלמה עבור סדר העדיפויות שצוין.
A relation already exists for these child columns.
כבר קיים יחס עבור עמודות צאצא אלה.
Cannot add a relation to this table's ChildRelation collection where this table isn't the parent table.
אין אפשרות להוסיף יחס לאוסף ChildRelation של טבלה זו כאשר היא איננה טבלת האב.
Indicates the child columns of this relation.
מציין את עמודות הצאצא של יחס זה.
Indicates the parent columns of this relation.
מציין את עמודות האב של יחס זה.
You cannot create a relation that already exists on an agreement.
אין באפשרותך ליצור קשר שכבר קיים בהסכם.
Illegal specification of sales rep. relation
פירוט לא חוקי של קשר נציג מכירות
Illegal specification of work center relation.
מפרט לא חוקי של קשר מרכז עבודה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 704. מדויק: 704. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo