הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "reliance" לעברית

חפש את reliance ב: מילים נרדפות
הסתמכות
This reliance on the store has been caused by a variety of environmental changes.
הסתמכות זו על החנות נגרם על ידי מגוון שינויים סביבתיים.
You think I should argue detrimental reliance.
אתה חושב שאני צריכה לטעון הסתמכות מזיקה.
By your use you agree that you must evaluate, and bear all risks associated with, the use of any third party content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such content.
בעצם השימוש אתה מסכים שעליך להעריך ולקחת על עצמך את כל הסיכונים הקשורים לשימוש בתוכן של צד שלישי, כולל כל הסתמכות על דיוק, שלמות או שימושיות של תוכן שכזה.
With no reliance on modern technology.
ללא הסתמכות על טכנולוגיה מודרנית.
There is detrimental reliance here.
יש כאן הסתמכות מזיקה.
Optimize your data management while reducing reliance on tape backups with the Dell DR4000 disk-based data protection and recovery solution.
מטב את ניהול הנתונים, תוך הפחתת ההסתמכות על גיבויים בסרט מגנטי, עם פתרון מבוסס דיסקים להגנה על נתונים ושחזורם מדגם DR4000 של Dell.
But excessive reliance on incentives demoralizes professional activity in two senses of that word.
אך הסתמכות-יתר על תמריצים פוגעת במוסר הפעילות המקצועית בשני מובנים של המילה.
Social capital is the reliance and interdependency that builds trust.
הון חברתי הוא ההסתמכות והתלות ההדדית שבונים יחסי אמון.
I think we've evolved beyond reliance on a group at all.
אני סבור שהתפתחנו מעבר לתלות קבוצתית בכלל.
With these four sources of water, we can move away from our reliance on imported water.
עם ארבעת מקורות המים האלה, אנחנו יכולים להתרחק מההסתמכות שלנו על מים מיובאים.
Obviously, they never evolved that ability, which would explain their reliance on crude verbal interplay.
ללא ספק, הם אף פעם לא פיתחו את היכולת הזו, מה שיכול להסביר את התלות שלהם ביחס גומלין מילולי גס.
Your mistake was your reliance on others to make this machine work.
הטעות שלך הייתה ההסתמכות שלך על לאחרים לעשות את העבודה המכונה הזאת.
You think I should argue detrimental reliance.
אתה צודק אתה חושב שאני צריכה לטעון.
I believed it to be the answer of liberation for all Jaffa from the Goa'uld and the reliance on symbiotes.
בהתחלה האמנתי שזו התשובה, לשחרור הג'אפה מהגאולד והתלות בשיתופנים.
The police has the enough reliance to catch these bandits in three hours.
למשטרה היה את הכוח לתפוס את הגנבים האלה בשלוש שעות".
Although, I admitted to being skeptical about your reliance on your gut.
למרות שאני מודה שאני סקפטית לגבי ההסתמכות שלך על תחושות-הבטן.
See, once you've lived in the dark as long as I have you lose your reliance on your eyes until eventually sight leaves you altogether...
רואה, ברגע שאתה חי בחושך זמן ארוך כמוני אתה מאבד את ההסתמכות שלך על העיניים עד שלבסוף הראיה עוזבת אותך כליל.
And so, domestic cats, in spite of their reliance on man for food and a lot of other things, are still remarkably independent.
וככה, חתולים ביתיים, חרף מבטחם באדם בשביל אוכל והרבה דברים אחרים, הם עדיין עצמאיים במידה ניכרת.
I should say that even in his hour of grief, Sheriff Bullock conveyed to me his reliance on you as his proxy.
עליי לומר שגם בשעת יגון זו השריף בולוק סמך את ידו עליך כבא כוחו.
The last five, ten years, hacking has become like a new superpower that hasn't been invented, and because of everyone's reliance on technology and all your personal information being online, this power just sort of came about.
את ה -5 האחרונים, עשר שנים, פריצה הפך להיות כמו מעצמת־העל החדשה זה לא הומצאו, והן בשל ההסתמכות של כולם על טכנולוגיית ואת כל המידע האישי שלך שהוא מחובר, כוח זה פשוט הגיע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 90. מדויק: 47. זמן שחלף: 212 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo