הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "remaining" לעברית

חפש את remaining ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Include the factor of remaining lead time to calculate negative days.
כלול את הפקטור של זמן ביצוע נותר כדי לחשב ימים שליליים.
Do not perform the remaining control events.
אל תבצע את שאר אירועי הפקד.
Don't run remaining rules if the condition of this rule is met
אל תפעיל את שאר הכללים אם התנאי של כלל זה מתמלא
Repeat step 2 for all remaining elements whose visibility you want to change.
חזור על צעד 2 לכל שאר הרכיבים שברצונך לשנות את התצוגה שלהם.
If you hide conditions, the remaining text and anchored objects reflows automatically in your layout.
אם תסתיר תנאים, שאר הטקסט ואובייקטים מעוגנים יוזרמו מחדש אוטומטית בפריסה.
The remaining articles or article boxes are automatically renumbered.
שאר המאמרים או תיבות המאמר ימוספרו מחדש באופן אוטומטי.
Export remaining Invoice amounts to Excel.
יצא סכומי חשבונית נותרים אל Excel.
You changed the remaining duration from 0 and Project has to assign new work to the resources.
שינית את המשך הנותר מ - 0 ו - Project צריך להקצות עבודה חדשה למשאבים.
The MSBuild task is skipping the remaining targets because the StopOnFirstFailure parameter was set to true.
המשימה MSBuild מדלגת על היעדים הנותרים מאחר שהפרמטר StopOnFirstFailure הוגדר כ - True.
The template used in the GroupTemplate when the number of remaining data items is less than the GroupItemCount.
התבנית שבה נעשה שימוש ב - GroupTemplate כאשר מספר פריטי הנתונים שנותרו קטן מ - GroupItemCount.
Have the strongest prisoners load the remaining supplies.
שהאסירים החזקים ביותר יעמיסו את שארית האספקה, שים את השאר במעצר.
Convert a SmartArt graphic to shapes so that any shape can be moved, resized, or deleted independently of the remaining shapes.
המר גרפיקה של SmartArt לצורות כך שניתן יהיה להזיז, למחוק או לשנות את הגודל של כל צורה ללא תלות ביתר הצורות.
Your Dell Gift Card has a remaining balance
בשובר המתנה של Dell שברשותך נותרה יתרה
If you are ready to send a connection key or perform Contribute site administration tasks now, skip the remaining steps.
אם אתה מוכן לשלוח מפתח התחברות או לבצע משימות ניהול באתר של Contribute כעת, דלג על יתר השלבים.
You can delete all but the last remaining artboard.
ניתן למחוק את כל משטחי היצירה, פרט למשטח האחרון שנותר.
Choose Clear to remove the alert icon and leave the remaining layers unchanged.
בחרו 'ניקוי' כדי להסיר את סמל ההתראה ולהשאיר את השכבות הנותרות ללא שינוי.
Unknown amount of UPS backup power remaining
נותרה כמות לא ידועה מעצמת הגיבוי של האל־פסק
As the town's only remaining councilman,
זו הייתה תאונה טראגית בתור חבר המועצה, היחידי שנותר בעיירה
That would use all our remaining power.
אשר ישתמש בכל כוח שנותר לנו רק מספיק השאירו.
Without this carrier, all remaining units...
ללא חללית המוביל הזו, כל היחידות שנשארו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1862. מדויק: 1862. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo