הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "remove" לעברית

חפש את remove ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להסיר
להוציא
להוריד
לסלק
להזיז
להרחיק
לפשוט
להסרת
מרחק
מסיג
הסר תסיר הסרת תוריד נסיר יסיר מסיר תסירו אוריד
תורידי
תסירי
יסירו
תורידו
נוריד
הורידו

הצעות

Click a ruler and press Delete to remove the ruler.
לחץ על סרגל והקש Delete כדי להסיר את הסרגל.
Cannot add or remove columns from the table once the DataSet is mapped to a loaded XML document.
אין אפשרות להוסיף או להסיר עמודות מהטבלה לאחר מיפוי DataSet למסמך XML טעון.
Cannot remove relation since it is built in to this dataSet.
אין אפשרות להסיר יחס מכיוון שהוא מוכלל ב - dataSet זה.
Cannot remove service because it has not been added to the WorkflowRuntime.
אין אפשרות להסיר שירות מאחר שהוא לא נוסף ל - WorkflowRuntime.
Attempted to remove an EntityParameter that is not contained by this EntityParameterCollection.
בוצע ניסיון להסיר EntityParameter שאינו נכלל על-ידי EntityParameterCollection זה.
Setup cannot remove ODBC driver manager.
לתוכנת ההתקנה אין אפשרות להסיר את מנהל הכונן של ODBC.
The installed version of Exchange 2007 cannot be upgraded. You must remove the existing Hub Transport server role using Control Panel.
אין אפשרות לשדרג את הגירסה המותקנת של Exchange 2007. עליך להסיר את תפקיד השרת הקיים לתעבורת רכזת באמצעות לוח הבקרה.
Intel reserves the right to remove User Content at its sole discretion and without prior notice.
חברת Intel שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
Note that you can remove PCs running Windows 8.1 from the list because fetching files on them isn't supported.
שים לב שבאפשרותך להסיר מחשבים שבהם פועל Windows 8.1 מהרשימה מאחר שהבאת קבצים הנמצאים בהם אינה נתמכת.
Please select Next to remove Update (loc.UIProductName) from all products on this computer.
בחר באפשרות 'הבא' כדי להסיר את עדכון (loc.UIProductName) מכל המוצרים במחשב זה.
Can not remove search configuration data when SiteSubscriptionId is empty.
לא ניתן להסיר נתוני תצורה של חיפוש כאשר SiteSubscriptionId ריק.
You cannot hide or remove the Log button.
לא ניתן להסתיר או להסיר את הלחצן Log.
Setup helps you install, modify or remove [ProductShortName]. To continue, click Next.
תוכנית ההתקנה מסייעת לך להתקין, לשנות או להסיר את [ProductShortName]. כדי להמשיך לחץ על 'הבא'.
Select the instance of StreamInsight to remove.
בחר את המופע של StreamInsight שיש להסיר.
Shift-click at the right edge of items in the Layers panel to add or remove objects to the existing selection.
הקישו Shift בקצה הימני של העצמים בחלונית 'שכבות' כדי להוסיף או להסיר עצמים מהבחירה הקיימת.
You can use the tag selector to select, edit, or remove tags without leaving Design view.
ניתן להשתמש בבורר התגים כדי לבחור, לערוך או להסיר תגים מבלי לעזוב את תצוגת Design.
Select Nowhere to remove the content from the document.
בחר Nowhere כד להסיר את התוכן מהמסמך.
Select None to remove the currently selected style.
בחר None כדי להסיר את הסגנון שנבחר כעת.
Select Default to remove previously applied fonts.
בחר Default כדי להסיר גופנים שהחלת קודם לכן.
You can reduce the size of this file by letting Visio remove unused items from the file.
באפשרותך להקטין את הגודל של קובץ זה על-ידי מתן אפשרות ל - Visio להסיר מהקובץ פריטים שאינם בשימוש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6698. מדויק: 6698. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo