הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "repair" לעברית

ראה גם: beyond repair repair guy
חפש את repair ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לתקן
לשקם
תיקון
טכנאי
התיקונים
בתיקונים
לתיקונים
לתיקון תיקוני תקן נתקן מתקן תתקן אתקן
מתקנים
לתיקוני

הצעות

66
SharePoint was unable to automatically repair this error.
ל - SharePoint לא היתה אפשרות לתקן שגיאה זו באופן אוטומטי.
You can repair or uninstall the existing [ProductName] installation. Please select the operation that you wish to perform.
באפשרותך לתקן או להסיר את ההתקנה הקיימת של [ProductName]. נא בחר בפעולה שברצונך לבצע.
If you require further information on this repair, you may contact Dell Technical Support.
לקבלת מידע נוסף אודות תיקון זה, באפשרותך ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של Dell.
8.3 repair or change in the product which was performed by someone who was not authorised by Dell.
8.3 תיקון או שינוי במוצר שבוצעו על-ידי מי שאינו מורשה מטעם Dell.
Please log in as an Administrator to repair Internet Explorer.
נא היכנס כמנהל כדי לתקן את Internet Explorer.
Clip Organizer is now removing unused space and attempting to repair corrupted data.
Clip Organizer מסיר כעת מקום לא מנוצל ומנסה לתקן את הנתונים הפגומים.
Order a replacement part for a Dell in-warranty repair.
הזמן חלק חלופי עבור תיקון שבמסגרת האחריות של Dell.
Select whether you want to repair or remove [ProductName].
בחר אם ברצונך לתקן או להסיר את [ProductName].
You can learn how to repair the boot configuration in the GParted FAQ.
באפשרותך ללמוד כיצד לתקן את תצורת האתחול דרך שאלות הנפוצות של GParted.
Storage for 'My Collections' is corrupted. Compacting the main Clip Organizer catalog may repair the problem.
האחסון עבור 'האוספים שלי' פגום. דחיסת הקטלוג הראשי של Clip Organizer עשויה לתקן את הבעיה.
One of your previously installed or imported Clip Organizer catalogs has been corrupted. Running setup may repair the problem.
אחד מהקטלוגים המותקנים או המיובאים של Clip Organizer נפגם. הפעלת קובץ ההתקנה עשויה לתקן את הבעיה.
Microsoft Office failed to repair the document. Document recovery has been blocked by your administrator.
Microsoft Office לא הצליח לתקן את המסמך. מנהל המערכת שלך חסם שחזור מסמכים.
This Microsoft Office product is already installed. Do you want to repair it?
מוצר Microsoft Office זה כבר מותקן האם ברצונך לתקן אותו?
|0 cannot verify the license for this product. You should repair the Office program by using Control Panel.
ל - |0 אין אפשרות לוודא את הרשיון עבור מוצר זה. עליך לתקן את תוכנית Office באמצעות לוח הבקרה.
How would you like to repair your Office programs?
היית רוצה לתקן את תוכניות Office?
but stories can also repair that broken dignity.
אך סיפורים יכולים גם לתקן אותו כבוד סגולי פגוע.
Now how could you repair this?
עכשיו, איך אפשר לתקן את זה?
Allow the rule to automatically repair the issue, or refer to the SQL Server documentation for more information about manually updating statistics.
אפשר לכלל לתקן את הבעיה באופן אוטומטי או עיין בתיעוד של SQL Server לקבלת מידע נוסף אודות עדכון סטטיסטיקה ידני.
Visio was unable to repair the document. Continue?
ל - Visio לא היתה אפשרות לתקן את המסמך האם להמשיך?
You can't heal or repair yourself.
אתה לא יכול להירפא, או לתקן, את עצמך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2453. מדויק: 2453. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo