הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "repeal" לעברית

חפש את repeal ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לבטל
הביטול
ביטול
שיבטלו
יבוטל
לביטול
Ms. Bachmann, are you aware that presidents can't repeal laws?
גברת בקמן, את מודעת לכך שנשיאים אינם יכולים לבטל חוקים?
Were I a senator or a congressman, I would strive to repeal it.
ואילו הייתי סנטור או חבר קונגרס, הייתי מנסה לבטל אותו.
That repeal is going to happen.
הביטול הזה יתרחש.
The vote is going now 18,930 for repeal.
ההצבעה היא כרגע 18,930בעד הביטול.
But his plan is nothing like Obamacare, which the governor has promised to repeal on his first day in office.
אבל תכניתו, לא דומה לתכנית של אובמה שהמושל הבטיח לבטל ביומו הראשון בתפקיד.
Dr. Strouse said I was fine and I was wondering if you could call the DMV and have them repeal my driving restriction.
ד"ר סטראוס אמר שאני בסדר, ותהיתי אם תוכלי להתקשר למשרד הרישוי, ולבקש מהם לבטל את איסור הנהיגה שלי.
Mr. Sergeyev petitioned the Zagorye District Court to repeal this Decree.
מר סרגייב עתר לבית המשפט המחוזי של זאגוריי לבטל צו זה.
Repeal the PATRIOT Act?
לבטל את החוק לסיכול הטרור?
And worthless if repeal doesn't happen.
ותהיה חסרת כל ערך אם חוק היובש לא יבוטל.
Once they repeal that Obamacare, the kids will need you.
כשיבטלו את אובמה-קר, הילדים יזדקקו לך.
Well, I hope they repeal it.
ובכן, אני מקווה שיבטלו זאת.
Even without repeal, it's worth twice that.
גם בלי ביטול החוק היא שווה כפליים.
And the Senate has finally agreed to vote on the repeal of the Dreyfus Act.
והסנאט הסכים לבסוף להצביע על ביטול חוק דרייפוס.
The proposed revision to repeal the initiative of votes.
ג'וליאני העלה הצעת שינוי רק כדי לדחוק את היוזמה שלהם.
Mayflower's entire valuation is tied to repeal.
ערכה של המייפלאוור תלוי בביטול חוק היובש.
If you assure your partners he's right, that repeal is not possible...
אם תבטיח לשותפיך שהוא צודק, שביטול החוק בלתי אפשרי...
Without this repeal, many of these children would have been discarded or processed the minute they were born.
ללא ביטול זה, רבים מהילדים האלה היו מושלכים או מעובדים ברגע שנולדו.
I think you should repeal the "no boys in the bedroom" rule.
אני חושב שאת צריכה לבטל את חוק ה "בלי בנים בחדר השינה".
Barack Obama swore that he would vote to repeal the Patriot Act, but then he voted for it's reauthorization.
ברק אובאמה נשבע שהוא יצביע עבור ביטול החוק הפטריוטי, אבל אז הוא הצביעו עבור החידוש שלו.
Only two hours after the polls closed, the church organization that started the repeal action was celebrating victory.
שעתיים בלבד לאחר סגירת הקלפיות ארגון הכנסייה שיזם את פעולת הביטול, חגג ניצחון.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 54. מדויק: 54. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo