הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "repress" לעברית

חפש את repress ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להדחיק
לדכא
מדחיק
שסתום לחץ
מדחיקים
אדחיק
מדחיקה
תדחיקו
תדחיק
If there is one thing I've learned in my short never repress anything.
אם יש משהו אחד שלמדתי:בחיי הקצרים, הוא זה לעולם לא להדחיק כלום.
That would be the painful experience I'm trying to repress, okay?
זו תהיה החוויה הכואבת שאני מנסה להדחיק, בסדר?
Your mission is not to repress, but to observe.
משימתכם אינה לדכא, אלא לצפות.
Do you not think we should do something to repress who is so disobedient and rebellious?
את לא חושבת שאנחנו צריכים לעשות משהו כדי לדכא את מי שסורר ומרדני כל כך?
Neither is continuing to repress what happened here.
גם להמשיך להדחיק מה שקרה כאן.
What can't you repress, Hannibal?
מה אתה לא יכול להדחיק, חניבעל?
and he couldn't repress his desire.
והוא לא יכל להדחיק את התשוקה שלו.
We are not meant to repress any negative emotions because it causes imbalance.
אנו לא אמורים להדחיק רגשות שליליים בגלל שזה יוצר חוסר שיווי.
looking back let me repress the joke that is my mind
מביט לאחור תני לי להדחיק את הבדיחה שהיא דעתי...
We mustn't repress. We must liberate.
אסור לנו להדחיק, אנחנו חייבים לשחרר.
Stone: Churchill sent british troops into athens To repress the left-wing and communist partisans
צ'רצ'יל שלח לאתונה חיילים בריטיים כדי לדכא את הפרטיזנים השמאלנים והקומוניסטים
I mean, you know, it's not healthy to repress the burning coals of betrayal.
כלומר, לא בריא להדחיק את גחליה הבוערות של הבגידה.
Do you love Peter enough to repress your love for me?
אתה אוהב את פיטר מספיק כדי להדחיק את אהבתך אליי?
So, when I look at creativity, I also think that it is this sense or this inability to repress, my looking at associations in practically anything in life.
אז כשאני מתבוננת ביצירתיות, אני גם חושבת שזו התחושה הזו או חוסר היכולת הזו להדחיק את ההתבוננות שלי באסוציאציות בעצם בכל דבר בחיים.
We realize this, and we have done much to repress our violent nature, but yet it still remains within us.
אנחנו מבינים את זה, ועשינו המון על מנת להדחיק את הטבע האלים שלנו, אך למרות זאת חלק נשאר בנו.
It could be the result of some trauma or unresolved guilt, causing the mind to repress the memory.
זה יכול להיות התוצאה של איזו טראומת או אשמה בלתי פתורה, גורם את המוח כדי להדחיק את הזיכרון.
So, he has certain complexes, certain needs he can no longer repress.
אז, היו לו תסביכים מסויימים, חלק מהם הוא לא יכול להדחיק.
Maybe you repress the truth about why you're really here, pretending it's out of duty or loyalty, unable to admit your dirty little secret.
אולי אתה לדכא את האמת על למה אתה באמת כאן, מעמיד פנים שהוא מתוך חובה או נאמנות, מסוגל להודות הסוד הקטן והמלוכלך שלך.
I can't repress the emotion of my heart or restrain the feeling which my sense of obligation to my fellow citizens has inspired.
אני לא יכול להדחיק את הרגש של לבי או לרסן את התחושה שתחושת המחויבות שלי לאזרחים האחרים השראה.
Now, as I understand it, Sherlock, you try to repress your emotions to refine your reasoning.
כפי שאני מבינה, שרלוק, אתה מנסה להדחיק את רגשותיך כדי לשכלל את החשיבה שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo