הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "respond to" לעברית

חפש את respond to ב: הטיות מילים נרדפות

הצעות

Please note that while we cannot respond to all comments individually, Microsoft continually makes improvements based on suggestions and feedback from users.
נא שים לב שלמרות שאין לנו אפשרות להגיב לכל ההערות באופן אישי, Microsoft ממשיכה לבצע שיפורים המבוססים על הצעות ומשוב של המשתמשים.
Although Microsoft cannot respond to every comment, we do use your feedback to improve the information we provide.
למרות שאין ל - Microsoft אפשרות להגיב לכל הערה, אנו משתמשים במשוב שלך כדי לשפר את המידע שאנו מספקים.
1 cannot respond to a conversation in this format.
1 לא יכול להגיב לשיחה בתבנית זו.
Select the resources who should respond to this status report request.
בחר את המשאבים שאמורים להגיב לבקשה זו לדוח מצב.
Number of hours to respond to the service request.
מספר השעות שבמהלכן יש להגיב לבקשת השירות.
Check whether the destination server can respond to SMTP commands
בדוק אם לשרת היעד יש אפשרות להגיב לפקודות SMTP
Requests - Average Response Time is the average time (in milliseconds) the Exchange Control Panel took to respond to a request during the sampling period.
'Requests - Average Response Time' הוא הזמן הממוצע (באלפיות השניה) שנדרש ללוח הבקרה של Exchange כדי להגיב לבקשה במהלך תקופת הדגימה.
You cannot respond to a sharing request on behalf of someone else.
אין באפשרותך להגיב לבקשת שיתוף בשמו של אדם אחר.
The remote server is too busy to respond to the crawler.
השרת המרוחק עמוס מדי כדי להגיב לסורק.
Other application programs may also respond to these gestures.
תוכניות יישומים אחרות עשויות גם להגיב למחוות אלה.
Whether this service can respond to a system shutdown.
האם לשירות זה יש אפשרות להגיב על כיבוי המערכת.
Do we know how the Colonel's system might respond to the drug?
אתה יודע איך המערכות של הקולונל עלולות להגיב לתרופה?
A brother not screwing his sister should respond to them.
אח שלא שוכב עם אחותו אמור להגיב אליהם.
He cannot respond to reason or love.
הוא לא יכול להגיב להגיון או לאהבה.
She does not respond to Gloria's mails.
היא לא להגיב על הודעות דוא"ל גלוריה.
Sometimes it's the only thing guys will respond to.
לפעמים זה הדבר היחיד שגורם לגברים להגיב.
You do not need to respond to this update. Microsoft Exchange has automatically updated your calendar.
אינך נדרש להגיב לעדכון זה. Microsoft Exchange עדכן את לוח השנה שלך באופן אוטומטי.
Dell's webmasters respond to website related errors only.
מנהלי אתר של Dell מגיבים לשגיאות הקשורות לאתרי אינטרנט בלבד.
Flexibility to respond to new technology and changing data center demands with FlexIO modules.
גמישות המענה לטכנולוגיות חדשות ולדרישות המשתנות של מרכזי הנתונים בעזרת מודולי FlexIO.
We will do our best to respond to your comments or incorporate them into our efforts to make Premier better.
אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להגיב להערות שלך או לשלב אותן במאמצים שלנו לשפר את Premier.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1292. מדויק: 1292. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo