הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "revival" לעברית

חפש את revival ב: הגדרה מילים נרדפות
תחייה
התעוררות
חידוש
התחדשות
תחיה
תחיית
ההחייאה
התחייה
בחידוש
בתחיית
לתחייה
ההתחדשות
החידוש
I mean, it's a revival in the sticks.
אני מתכוון, זה תחייה במקלות.
It gets downloaded back as part of the revival process.
זה מקבל להוריד בחזרה כחלק מתהליך תחייה.
Speaking in tongues, like it's some kind of revival.
דיבור בלשונות, כמו זה סוג כלשהו של התעוררות.
They're reunited, and this looks like a Russian revival.
הם התאחדו, וזה נראה כמו התעוררות רוסית.
We're doing a revival for The Wiz after I finish with you.
אנחנו עושים חידוש של "הקוסם" אחרי שאסיים איתך.
Go get them, tiger! ...revival of the hit series Bewitched.
לך תתפוס אותם, נמר!"חידוש של התוכנית המצליחה "סמנתה...
Are you talking about the revival house on Larkin?
אתה מדבר על הבית תחייה על לארקין?
I came to see you at your revival tent, January of '95.
אני בא לראות אותך בבית שלך אוהל תחייה, בינואר של '95.
But there was a bardic revival in the 19th century.
אבל הייתה תחייה עצומה במאה ה -19.
Well, if there is ever an official revival! I'll make sure Mr! Holden gets this letter!
טוב, אם תהיה תחייה רשמית אני אדאג שמר הולדן יקבל את המכתב.
Or make out in the back of a Korean revival church, or get naked and roll around on the front lawn of the original Home Alone house.
או להתמזמז בחדר האחורי של כנסיית תחייה קוריאנית, או להתפשט ולהתגלגל על המדשאה הקדמית של הבית המקורי מ "שכחו אותי בבית".
You need to shut down his little tent revival, because if he gets his way, the world won't be upside down, it will be gone.
אתה צריך לכבות תחייה האוהל הקטן שלו, כי אם הוא מקבל את דרכו, העולם לא יהיה הפוך, הוא יעלם.
Well, if there is ever an official revival!
טוב, אם תהיה תחייה רשמית
It sounds like a revival.
זה נשמע כמו תחייה
It's like a revival.
זו כמו תחייה.
It's a revival at Center City.
זה תחייה במרכז העיר.
Initiate emergency crew revival.
יזום צוות חירום תחייה.
Faith healing and revival tents and bless you for this donation.
אמונה בריפוי ואוהלי תחייה ולברך אותך על התרומה הזאת.
I believe this nation hungers for a spiritual revival...
אני מאמין שהאומה הזו משוועת להתעוררות רוחנית.
But I wouldn't have gotten that chorus gig in the revival of
אבל לא הייתי מתקבל למקהלה בחידוש של
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 132. מדויק: 132. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo