הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "rights" לעברית

חפש את rights ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

90
65
Dell service offerings do not affect consumer's statutory rights.
לפתרונות השירות של Dell אין כל השפעה על זכויות הצרכן המעוגנות בחוק.
You cannot log on to Microsoft Dynamics because you do not have the correct IIS rights.
אין באפשרותך להיכנס ל - Microsoft Dynamics מכיוון שאין ברשותך זכויות IIS נכונות.
Just an inmate protecting his rights.
אני רק אסיר שמנסה לשמור על זכויותיו?
Agent Collins, read him his rights.
הסוכן קולינס, קרא לו את זכויותיו ונוציא אותו מכאן.
Specify the user account that will be given administrative rights to this Project Server instance.
ציין את חשבון המשתמש שיקבל זכויות ניהול למופע זה של Project Server.
It also adds usage rights to the form so that recipients can save the form in Adobe Reader.
הוא גם מוסיף זכויות שימוש לטופס, כדי שהנמענים יוכלו לשמור את הטופס ב - Adobe Reader.
The document message bar informs Reader users about their usage rights for the form.
שורת ההודעות של המסמך מדווחת למשתמשי Reader על זכויות השימוש שלהם בטופס.
For Active Directory connections to work, this account must have directory sync rights.
כדי שחיבורי Active Directory יפעלו, לחשבון זה חייבות להיות זכויות סינכרון של מדריך כתובות.
An instance of an Exchange server created based on the particular access rights of a user or group.
מופע של שרת Exchange שנוצר על בסיס זכויות הגישה הספציפיות של משתמש או קבוצה.
Document access rights expire in 1 day
התוקף של זכויות הגישה למסמך יפוג בעוד יום
Attempt to change the permissions on the system tables to include Administrator rights (if you are a member of the Administrators group).
נסה לשנות את ההרשאות בטבלאות המערכת כך שיכללו זכויות Administrator (אם אתה חבר בקבוצה Administrators).
OneDrive can't be run using full administrator rights
אין אפשרות להפעיל את OneDrive באמצעות זכויות מנהל מערכת מלאות
You want me to deliver human rights throughout my global supply chain.
"אתה רוצה שאני אבטיח את זכויות האדם בכל שרשרת האספקה הגלובלית שלי.
If usage rights are enabled, Reader users can also save comments, entries in form fields, or digital signatures that they have added to a document.
אם הופעלו זכויות שימוש במסמך, משתמשי Reader יכולים גם לשמור הערות, פריטים בשדות טופס או חתימות דיגיטליות שנוספו למסמך.
PDFs in a review workflow typically include commenting rights.
בדרך כלל, מסמכי PDF בתהליך עבודה של סקירה כוללים זכויות של הוספת הערות.
These senior water rights are key.
זכויות בכורה אלה על המים הן המפתח.
We offer 32 shareholders exclusive breeding rights.
אנחנו מציעים ל -32 מחזיקי מניות זכויות רבייה בלעדיות.
By rights, this young woman shouldn't even be alive.
על ידי זכויות, אישה צעירה זה לא צריך אפילו להיות בחיים.
Should I be invoking my human rights?
אני צריך להזכיר לך את זכויות האדם שלי?
Just know, you have rights.
רק שתדעי, יש לך זכויות!.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5469. מדויק: 5469. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo