הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "risk management" לעברית

חפש את risk management ב: מילים נרדפות
ניהול סיכונים
לניהול סיכונים
בניהול סיכונים
This risk management ability will have broad applications in finance and insurance.
ליכולת ניהול סיכונים זו יהיה יישום נרחב בפיננסים וביטוח.
Our next speaker is George Costanza on the subject of risk management.
הדובר הבא שלנו הוא ג'ורג' קוסטנזה בנושא ניהול סיכונים.
As the head of a successful risk management firm,
כראש מוצלח חברה לניהול סיכונים,
We're a risk management firm.
אנו חברה לניהול סיכונים.
This is not about downsides or risk management.
זה לא לגבי צדדים שליליים או ניהול סיכונים.
I exercise risk management in all aspects of life.
אני מתרגלת ניהול סיכונים בכל תחומי החיים.
Of course, risk management goes hand in hand with operational preparedness.
כמובן, ניהול סיכונים הולך יד ביד עם מוכנות מבצעיות.
The book is more than a mass market précis of his insights into security and risk management.
הספר הוא יותר מ לסכם שוק המוני תובנות שלו לביטחון ו ניהול סיכונים.
Independent risk management and defense contractor, works with a lot of different firms.
הוא קבלן עצמאי בנושאי ניהול סיכונים ואבטחה, הוא עובד עם הרבה חברות שונות.
People in this bullpen, these are your risk management coordinators, you'll be working with this team.
האנשים ב -"מכלאה" הזו הם מתאמי ניהול סיכונים, את תעבדי עם הצוות הזה.
I want my position moved to the Risk Management Department.
אני רוצה לעבור למחלקת ניהול סיכונים.
Call his mom, Diane Leeds, up in Risk Management.
תתקשר לאימא שלו, דיאן לידס, היא במחלקת ניהול סיכונים.
Dr. Ross, Diane Leeds in Risk Management called for you.
ד"ר רוס, דיאן לידס מ" ניהול סיכונים" התקשרה בשבילך.
Sutter Risk Management for murder, but so far none of it adds up to a coherent whole.
סאטר ניהול סיכונים" על רצח" אך עד כה שום דבר מזה לא מסתכם לשלם עקבי.
Prepare risk management plan
הכנת תוכנית ניהול סיכונים
We prefer "risk management."
אנחנו מעדיפים "ניהול סיכונים"
Risk Management Advisor Tools and Services
כלים ושירותים ליועץ ניהול סיכונים
Risk management, 5.
Run it by Risk Management.
גש עם זה לניהול סיכונים.
"Risk Management Consultant"?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 63 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo