הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "road map" לעברית

חפש את road map ב: מילים נרדפות
מפת דרכים
מפת הדרכים
מפת כבישים
To provide a road map for the audience, you
כדי לספק מפת דרכים עבור הקהל,
And she just handed us a road map.
והיא הרגע נתנה לנו מפת דרכים.
New identity, passport, cash, road map.
זהות חדשה, דרכון, מזומנים, מפת הדרכים.
I want to follow the road map, I do.
אני רוצה לעקוב אחרי מפת הדרכים, באמת.
But sentinel lymph node, the way that we do it today, is kind of like having a road map just to know where to go.
אבל הדרך שבה אנחנו עובדים היום עם בלוטות לימפה ראשוניות, זה כמו לעבוד עם מפת כבישים רק בשביל לדעת לאן ללכת.
See a standard road map
הצג מפת כבישים תקנית
I bet Galileo knew how to read a road map.
אני בטוחה שגלילאו ידע לקרוא מפת דרכים.
Looks like a road map to all the tunnel systems.
נראה כמו מפת דרכים לכל מערכות המנהרה.
A road map through time complete with expiration dates.
מפת דרכים לאורך זמן להשלים עם תאריכי תפוגה.
It acts like a road map to a location.
הוא מתנהג כמו מפת דרכים למיקום.
Before he died, he left a road map for revenge
לפני שהוא נפטר, הוא השאיר מפת דרכים לנקמה
Afraid, confused, without a road map.
מפוחדים, מבולבלים, בלי מפת דרכים.
A road map, right, Jake?
מפת דרכים, נכון, ג'ייק?
If the visions are a road map, then we need more clues.
אם החזיונות הם מפת דרכים, אז אנחנו צריכים עוד רמזים.
We found a road map of the state in her cell.
מצאנו מפת דרכים של המדינה בתאה.
Because the administration believes that a relationship with Sharq is the road map to a credible withdrawal from the war.
מפני שהממשל מאמין שמערכת יחסים עם זאהיר שארק היא מפת הדרכים לנסיגה אמינה מהמלחמה.
The best thing for Jake is for you to follow his road map.
הדבר הטוב ביותר עבור ג'ייק הוא שתעקוב אחר מפת הדרכים שלו.
Jake gave me a pattern, a road map.
ג'ייק נתן לי דפוס, מפת דרכים.
The road map, my destiny, the connections.
מפת הדרכים, הגורל שלי, החיבורים.
It's not like Kerrigan gave me a road map.
זה לא כאילו שקריגאן נתן לי מפת דרכים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 100. מדויק: 100. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo