הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "safekeeping" לעברית

ראה גם: for safekeeping
חפש את safekeeping ב: הגדרה מילים נרדפות
שמירה
בכספת
במשמרת
למשמר

הצעות

94
Instead, he conducts a very risky and complicated series of switches, gets his daughter in safekeeping, gets to New York.
במקום זאת, הוא מקיים מסוכן מאוד ו סדרה מורכבת של מתגים, מקבל את הבת שלו במשמרת, מגיע לניו יורק.
Two, a full confession to your crime of bestiality in the palace of justice, to be held in safekeeping in the event of my death.
שתיים, הודאה מלאה לפשע שלך בהמיות בארמון של צדק, שיתקיים במשמרת במקרה של המוות שלי.
Apparently, our particular secrets no longer warrant safekeeping.
רק שהסודות היחודיים שלנו אינם מאובטחים יותר.
I put Nathaniel's new instruments in safekeeping and waited.
שמתי את הכלים החדשים של נתנאל במקום בטוח וחיכיתי.
To steal the things in your safekeeping, together with Franken.
לגנוב מה שהפקידו בידיך יחד עם פרנקן.
Then he will be in someone else's safekeeping.
אז הוא יהיה באשמורתו של מישהו אחר.
I left the girl in what I thought was your safekeeping.
השארתי את הילדה במה שחשבתי למשמורת בטוחה.
Dr. Magnus wanted them brought here for study, and safekeeping.
ד"ר מגנוס רצתה להביא אותם לכאן לצורכי לימוד, ומשמורת.
I entrust you to the safekeeping of Allah.
אני מפקיד אתכם למשמרתו של אללה.
Some even say he is denied the Torah, safekeeping and peace.
יש האומרים שאף אין בו תורה, הגנה ושלום.
Henry arrived here one day with this painting and asked me to take it into safekeeping.
יום אחד, הנרי הגיע לכאן עם הציור הזה וביקש ממני לשמור עליו היטב.
We've asked the residents of London to stay indoors for their own safekeeping while the situation remains fluid.
ביקשנו מתושבי לונדון להישאר בבתים עבור בטחונם, בעוד שהמצב הקשה עדיין מתקיים.
They're being held for you in safekeeping by a priest who heard my confession.
הם נשמרים עבורך בבטחה על ידי כומר ששמע את הווידוי שלי.
In the meantime, I have resolved... as follows: the throne will be taken into safekeeping... by two secret envoys of mine.
בינתיים, הגעתי להחלטה כדלקמן: הכסא ילקח למשמורת על ידי שני שליחים סודיים שלי.
See, Gil's been doling out what I need from week to week, and the rest is in his safekeeping.
אתם מבינים, גיל נותן לי את מה שאני צריך מדי שבוע בשבוע ואת השאר הוא שומר לי.
If I have a priceless diamond that needs safekeeping, what better place than a U.S. military installation?
אם יש לי יהלומים יקרי ערך שצריך לשמור עליו, מה מקום טוב יותר מאשר מתקן צבאי בארה"ב?
Remember, the code with the coordinates is in my desk, and Mr. Costin has a copy in safekeeping.
זכרי, השארתי את הצופן עם הקואורדינטות בשולחן העבודה שלי ומר קוסטין מחזיק עותק במקום בטוח.
John Thomas, in the name of Christ our Lord I anoint thee with oil for thy safekeeping.
ג'ון תומס, בשם ישוע אדוננו הריני מושח אותך בשמן למען ירחק ממך כל רע.
Quite the contrary, she seems relieved, glad to be back in her mother's safekeeping.
ההיפך, היא נראית רגועה, שמחה לחזור להיות תחת הגנתה של אמה.
Now, after the crown jewels were stolen from Westminster Abbey in the early part of the 14th century, the English government recovered them and brought them here to the Tower of London for permanent safekeeping.
לאחר שאבני הכתר נגנבו ממנזר ווסטמיניסטר בתחילת המאה ה -14, הממשלה האנגלית השיבה אותן והביאה אותן הנה למצודת לונדון למשמר קבע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 48 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo