הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "schedule" לעברית

הצעות

149
138
The Microsoft Visio Import/Export file contains project schedule data.
קובץ הייבוא/ייצוא של Microsoft Visio מכיל נתוני לוח זמנים של פרוייקט.
Your computer checks this feed or Web Slice for new updates on a specified schedule.
המחשב שלך בודק אם קיימים עדכונים חדשים עבור הזנה זו או Web Slice זה לפי לוח זמנים שצוין.
I can schedule the classes around Katie's school.
אני אוכל לקבוע את השיעורים בקרבת בית הספר של קייטי.
I've a schedule to maintain.
יש לי לוח זמנים שעליי לעמוד בו.
She keeps a pretty regular schedule.
היא שומרת על לוח זמנים קבוע למדי.
Anything off schedule, we're blown.
כל דבר את לוח זמנים, אנחנו מפוצצים.
Use this page to edit a custom schedule.
השתמש בדף זה כדי לערוך לוח זמנים מותאם אישית.
Specify the date to start and optionally end this schedule.
ציין את התאריך שבו יש להתחיל ובאופן אופציונלי לסיים לוח זמנים זה.
Financials, education, daily schedule.
כספים, חינוך, לוח זמנים יומי.
Select a project schedule field for this column:
בחר שדה לוח זמנים של פרוייקט עבור עמודה זו:
Is anyone keeping a weird schedule?
האם מישהו שמירה על לוח זמנים מוזרים?
This is my comprehensive daily schedule and list of regulations
זה היומן עם הרשימות היומיומיות שלי לוח זמנים, ורשימה של תקנות
This schedule item cannot be modified using the web UI. To modify this schedule item, use the Windows Task Scheduler.
לא ניתן לשנות פריט לוח זמנים זה באמצעות ממשק המשתמש של האתר. כדי לשנות פריט לוח זמנים זה, השתמש במתזמן המשימות של Windows.
His infatuation is right on schedule.
הוא מתאהב בי אהבה עיוורת בדיוק על פי לוח הזמנים.
I looked into his work schedule.
בדקתי את שעות העבודה שלו הוא לא היה במשמרת כשהתרחשו.
Unfortunately, we must keep a schedule.
לרוע המזל, אנו חייבים לשמור על לוח הזמנים.
He wrote her pilates schedule on it.
הוא רשם עליו את הלו"ז של חוג הפילאטיס שלה.
Let me see your class schedule.
תנו לי לראות את לוח הזמנים של המחלקה שלך.
Put them on his schedule this weekend.
שימי אותם בלוח הזמנים שלו לסוף השבוע הזה.
Can you write your next novel on this ridiculous schedule?
אתה יכול לכתוב את הרומן הבא שלך בלוח הזמנים המגוחך הזה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5505. מדויק: 5505. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo