הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "screen" לעברית

ראה גם: tox screen screen name
חפש את screen ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
מסך
רשת
מרקע
בד
המסכים
פרגוד
לסנן
הצג
למסכים
המסך במסך למסך הרשת
מסכי
הבד
למסכי

הצעות

290
on-screen 159
53
Just enable JavaScript in your browser settings, and you can skip this screen and join meetings automatically.
פשוט הפוך את JavaScript לזמין בהגדרות הדפדפן, ותוכל לדלג על מסך זה ולהצטרף לפגישות אוטומטית.
Duo Processor, 17 Wide screen and powerful graphics solutions.
Duo, מסך רחב 17 אינץ' ופתרונות גרפיקה חזקים.
Decrease the screen frequency for the document (PostScript output devices only).
הקטן את צפיפות רשת ההדפסה של המסמך (התקני פלט מסוג PostScript בלבד).
Photoshop can determine a recommended image resolution based on the screen frequency of your output device.
Photoshop יכולה לקבוע רזולוציות תמונה מומלצות לפי צפיפות רשת ההדפסה של התקן הפלט שלכם.
The screen reader reads the Alt attribute for the image.
קוראי מסך יקריאו את התכונה Alt של התמונה.
Hide and display the Dreamweaver Welcome screen
הסתרה או תצוגה של מסך הפתיחה של Dreamweaver
Click or tap "Yes" to be taken to the log in screen.
לחץ או הקש על "Yes" (כן) כדי לעבור אל מסך הכניסה למערכת.
Interactive LCD screen (8-HDD chassis)
מסך LCD אינטראקטיבי (מארז של 8 כונני דיסק קשיח)
PowerVault ML6000 features an intuitive touch screen interface on-board for one-touch access to library operations.
PowerVault ML6000 כוללת ממשק מסך מגע אינטואיטיבי מובנה, לקבלת גישה לפעילות הספרייה בנגיעה אחת.
Narrator is a light version of a screen reader.
Narrator היא גרסה קלה של קורא מסך.
In Photoshop, you specify the halftone screen attributes just before producing the film or paper output.
ב - Photoshop בוחרים בתכונות רשת ההדפסה לפני הפקת הפלט על סרט הצילום או הנייר.
To have Photoshop determine and enter the best frequencies and angles for each screen, click Auto.
כדי להניח ל - Photoshop לקבוע ולהזין את צפיפויות הרשת והזוויות הטובות ביותר לכל רשת הדפסה, לחצו על 'אוטומטי'.
For optimal output on a PostScript printer, the image resolution should be 1.5 to 2 times the halftone screen frequency.
לפלט אופטימלי במדפסת PostScript, רזולוציית התמונה צריכה להיות פי 1.5 עד פי 2 מצפיפות רשת ההדפסה.
You need to activate Windows before you can set the lock screen.
עליך להפעיל את Windows כדי שתוכל להגדיר את מסך הנעילה.
Press enter to see the content stage on full screen
הקש Enter כדי לראות את זירת התוכן על מסך מלא
Use Sway to easily create and share a polished, interactive, web-based canvas of your ideas that looks great on any screen.
השתמש ב - Sway כדי ליצור ולשתף בקלות בד ציור מלוטש, אינטראקטיבי ומבוסס-אינטרנט של הרעיונות שלך, אשר נראה נפלא בכל מסך.
Pushing the "Input" button on some remote controls results in a list of inputs on the TV screen.
בלחצנים מסוימים, לחיצה על הלחצן "Input" גורמת להופעת רשימה של אפשרויות קלט על מסך הטלוויזיה.
Default screen resolution of mobile phone (Pixels):
רזולוציית מסך המוגדרת כברירת מחדל של טלפון נייד (פיקסלים):
Adjustable-angle 20 screen, high image contrast and fast response time.
מסך 20 אינץ' בזווית מתכווננת, ניגודיות תמונה גבוהה וזמן תגובה מהיר.
17-inches not enough screen for you?
17 אינץ' של מסך לא מספיקים לך?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4546. מדויק: 4546. זמן שחלף: 88 ms.

on-screen 159

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo