הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "section" לעברית

חפש את section ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Local Database Runtime: system.data.localdb configuration file section is of unknown type.
זמן ריצה של מסד נתונים מקומי: מקטע קובץ התצורה system.data.localdb הוא מסוג לא ידוע.
OneNote cannot access this section file.
ל - OneNote אין אפשרות גישה לקובץ מקטע זה.
This section describes how to create various WiFi profiles.
סעיף זה מתאר כיצד ליצור פרופילי WiFi שונים.
This section describes security common used by larger companies.
סעיף זה מתאר אבטחה הנמצאת בשימוש נפוץ בחברות גדולות יותר.
Mex binding section name attribute not specified.
לא צוינה תכונת שם מקטע של איגוד Mex.
This section was created with an earlier version of OneNote and is read-only so it cannot be edited.
מקטע זה נוצר באמצעות גירסה קודמת של OneNote והוא נועד לקריאה-בלבד, כך שאין אפשרות לערוך אותו.
OneNote needs the password for this section before it can be repaired.
דרושה ל - OneNote הסיסמה עבור מקטע זה כדי שניתן יהיה לתקנו.
OneNote stores notebooks in the cloud. To create a section in this notebook, please connect.
OneNote מאחסן מחברות בענן. כדי ליצור מקטע במחברת זו, נא התחבר.
OneNote couldn't download this section. On the context menu of this notebook, tap View Sync Error.
ל - OneNote לא היתה אפשרות להוריד מקטע זה. בתפריט תלוי ההקשר של מחברת זו, הקש על 'הצג שגיאת סינכרון'.
OneNote cannot access this section file over the network because of a network error.
ל - OneNote אין אפשרות גישה לקובץ מקטע זה באמצעות הרשת עקב שגיאת רשת.
Set a default section in OneNote before adding new notes
הגדר מקטע ברירת מחדל ב - OneNote לפני הוספת הערות חדשות
A section using 'configSource' may contain no other attributes or elements.
מקטע המשתמש ב -'configSource' אינו יכול להכיל תכונות או אלמנטים נוספים.
ConfigurationSection properties for a location section cannot be edited when allowLocation=false.
מאפייני ConfigurationSection עבור מקטע מיקום אינם ניתנים לעריכה כאשר allowLocation=false.
This config section already contains an identical line, which is not allowed.
מקטע config זה מכיל כבר שורה זהה, דבר שאינו מותר.
The request filtering module is configured to deny a path in the URL that contains a hiddenSegment section.
מודול סינון הבקשות מוגדר מוגדר לדחות נתיב בכתובת ה - URL שמכיל מקטע hiddenSegment.
This section captures the Post Implementation Review Checklist
מקטע זה לוכד את רשימת הפעולות לביצוע סקירה שלאחר יישום
This section captures how this Proposal impacts the Strategic Business Drivers
מקטע זה לוכד את האופן שבו הצעה זו משפיעה על מניעי הפעילויות העסקיים האסטרטגיים
You cannot customize the duplicate-detection rule criteria section.
אין באפשרותך להתאים אישית את מקטע קריטריוני הכלל לזיהוי כפילויות.
Hold your mouse for a moment over a notebook or a section while dragging and OneNote will navigate to it.
הנח את מצביע העכבר לרגע על מחברת או על מקטע בעת הגרירה ו - OneNote ינווט אליהם.
<3>Waiting to sync this section. Another OneNote program created it but has not yet uploaded the content.
<3>ממתין לסינכרון מקטע זה. תוכנית אחרת של OneNote יצרה אותו אך טרם העלתה את התוכן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5515. מדויק: 5515. זמן שחלף: 98 ms.

c-section 155

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo