הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: number sequence
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "sequence" לעברית

רצף
סדר
סידרה
סדרת
רצפי
ברצף
ההשמדה
הסדר
פיבונאצ"י
מהרצף

הצעות

The RM source received multiple CreateSequenceResponse messages with different sequence identifiers over the same session.
מקור ה - RM קיבל הודעות CreateSequenceResponse מרובות עם מזהי רצף שונים באותה הפעלה.
The remote endpoint sent inconsistent requests to create the same sequence. The OfferId values are not identical.
נקודת הקצה המרוחקת שלחה בקשות לא עקביות ליצירת אותו רצף. ערכי OfferId אינם זהים.
I'm ready to start the exit sequence.
אני מוכן להתחיל"את "סדר היציאה.
Unless you made a critical mistake, and altered the shot sequence.
אלא אם כן עשית טעות גורלית ושינית את סדר היריות.
You can use Photoshop Extended to edit individual frames of video and image sequence files.
ניתן להשתמש ב - Photoshop Extended לעריכת מסגרות בודדות של וידאו ושל קובצי רצף תמונות.
Computer, initiate 60-second self-destruct sequence.
מחשב, אתחל רצף השמדה עצמית ל -60 שניות.
I just started the countdown sequence.
אני רק התחלתי את רצף הספירה לאחור.
The targeting sequence should take about seven minutes, Captain.
רצף הכיוון למטרה אמור לקחת פחות מ -7 דקות, המפקד.
When editing a batch sequence, click Output Options.
בשעת עריכת רצף אצווה, לחצו על 'אפשרויות פלט'.
Automatic firing sequence engaged and counting.
רצף ההצתה האוטומטי הופעל והוחל בספירה לאחור.
You can also quickly enable Fast Web View in entire folders of Adobe PDF files by using a batch sequence.
ניתן גם להפוך את 'תצוגת אינטרנט מהירה' לזמינה בתיקיות שמכילות קובצי Adobe PDF באמצעות רצף פקודות אצווה.
[ActivityState - WFR2] - An action state has a non-empty entry action sequence.
[ActivityState - WFR2] - למצב פעולה יש רצף פעולת כניסה שאינו ריק.
Human DNA has a significantly different nucleotide sequence.
לד נ א אנושי יש רצף נוקליאוטיד שונה באופן משמעותי.
This pattern repeats throughout the DNA sequence.
הדפוס הזה חוזר על עצמו על פני רצף הדנ"א.
Initiating evasive sequence, beta 9-3.
מאתחל רצף התחמקות, ביתא תשע שלוש.
Invalid object, sequence or record expression
ביטוי רשומה, אובייקט או רצף לא חוקי
The wsrm:LastMsgNumber value is too small. A message with a larger sequence number has already been received.
הערך wsrm:LastMsgNumber קטן מדי. הודעה עם מספר רצף גדול יותר כבר התקבלה.
The message sequence information for the specified EndpointDiscoveryMetadata cannot be obtained because it is not part of this FindResponse.
המידע על רצף ההודעות עבור ה - EndpointDiscoveryMetadata שצוין לא הושג מאחר שאינו חלק מ - FindResponse זה.
Regenerate sequence numbers of Intrastat transactions.
צור מחדש מספרי רצף של עסקאות סטטיסטיקה פנימית.
What? It's a sequence of happy primes.
מה זה רצף של ראשוניים שמחים!.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1857. מדויק: 1857. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo