הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "server" לעברית

חפש את server ב: הגדרה מילים נרדפות
שרת
מגיש
לשרתים
המלצר
Server השרת לשרת שרתי מהשרת משרת כשרת ושרת
שבשרת
המלצרית
מלצרית

הצעות

Populating default Analysis Services server name...
מאכלס שם שרת ברירת מחדל של Analysis Services...
Dell's latest 2-socket half-height blade server.
שרת הלהב החדיש ביותר של Dell בחצי גובה ובעל שני שקעים.
Specify the SMTP mail server to use for Reporting Services.
ציין את שרת הדואר של SMTP שבו יש להשתמש עבור Reporting Services.
The PowerEdge R200 rack server is a high-performance, low-cost enterprise-class server.
שרת ארון התקשורת PowerEdge R200 הוא שרת ברמה ארגונית בעל ביצועים גבוהים ועלות נמוכה.
You can store the certificate request on any Client Access server or Mailbox server in your Exchange organization.
באפשרותך לאחסן את בקשת האישור בכל שרת גישת לקוח או שרת תיבות דואר בארגון Exchange שלך.
An error occurred while attempting to measure RPC performance counters. This server is not an Exchange server.
אירעה שגיאה בעת ניסיון למדוד מוני ביצועים של RPC. שרת זה אינו שרת Exchange.
Clicking Next will contact your e-mail server and configure your Internet service provider or Microsoft Exchange server account settings.
לחיצה על 'הבא' תיצור קשר עם שרת הדואר האלקטרוני ותגדיר את ספק שירות האינטרנט שלך או את הגדרות החשבון של שרת Microsoft Exchange.
This server is the bridgehead server used to replicate data with an Exchange 5.5 site. You cannot uninstall this server until any Directory Replication Connectors are either rehomed to other servers or removed completely.
שרת זה הוא שרת ראש-הגשר המשמש לשכפול נתונים עם אתר Exchange 5.5. אין באפשרותך להסיר שרת זה עד שכל מחברי שכפול הספריות יועברו לשרתים אחרים או יוסרו לחלוטין.
This server is the Exchange 5.5 Offline Address Book server for this site. You cannot upgrade the 5.5 OAB server while there are other 5.5 servers in the site.
שרת זה הוא שרת פנקס הכתובות הלא מקוון של Exchange 5.5 עבור אתר זה. אין באפשרותך לשדרג את שרת 5.5 OAB כאשר קיימים שרתי 5.5 אחרים באתר.
The report server configuration file specifies localhost for the Web server name. The report server requires that the computer name be specified instead.
קובץ התצורה של שרת הדוחות מציין localhost עבור שם שרת האינטרנט. שרת הדוחות מחייב לציין במקום זאת את שם המחשב.
An ideal first server for small business owners, the Dell PowerEdge T100 server offers performance and security with simple setup and management requirements designed for ease of use.
שרת PowerEdge T100 של Dell, שהוא שרת ראשון אידיאלי לבעלי עסקים קטנים, מספק ביצועים ואבטחה עם דרישות התקנה וניהול פשוטות המיועדות לקלות בשימוש.
You can extend the functionality by creating server behaviors to suit your development needs, or by obtaining server behaviors from the Dreamweaver Exchange website.
ניתן להרחיב את הפונקציונליות של באמצעות יצירת התנהגויות שרת בהתאם לצורכי הפיתוח שלך, או באמצעות הורדת התנהגויות שרת מאתר האינטרנט Dreamweaver Exchange.
Optional Gigabit Ethernet print server, wireless printer server, serial and parallel
שרת הדפסה אופציונלי לרשת Ethernet ברוחב פס של 1 ג'יגה-סיביות, שרת הדפסה אלחוטי, טוריות ומקביליות
WARNING: Project server provisioning timer job not found.
אזהרה: משימת שעון העצר של הקצאה של Project Server לא נמצאה.
The farm configuration wizard does not support standalone psconfig.exe to configure your server.
אשף קביעת התצורה של החווה אינו תומך בתצורות עצמאיות. השתמש ב - psconfig.exe כדי לקבוע את תצורת השרת שלך.
PowerEdge servers optimize solutions by better matching business-ready server technologies with unique needs.
שרתי PowerEdge ממטבים את הפתרונות בכך שהם מתאימים באופן טוב יותר לטכנולוגיות שרתים המוכנים לעסקים עם צרכים מיוחדים.
Use the EqualLogic virtualized scale-out architecture for server consolidation and virtualization.
השתמש בארכיטקטורה המדרגית שעברה וירטואליזציה של סדרת EqualLogic לצורך איחוד ווירטואליזציה של שרתים.
502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.
502 - שרת אינטרנט קיבל תגובה לא חוקית כאשר שימש כשער או כשרת proxy.
Your mobile device has been denied access to the server via Exchange ActiveSync because of server policies.
גישת המכשיר הנייד שלך לשרת דרך Exchange ActiveSync נדחתה עקב מדיניות שרת.
The server cannot be recovered because Setup has detected that Exchange server roles are already installed.
אין אפשרות לשחזר את השרת מאחר שתוכנית ההתקנה זיהתה שתפקידי שרת Exchange מותקנים כבר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7564. מדויק: 7564. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo