הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "severely" לעברית

חפש את severely ב: הגדרה מילים נרדפות
קשות
בחומרה
באופן חמור
בצורה חמורה
אנושות
באופן רציני
קשה

הצעות

This man is malnourished, severely dehydrated.
האיש הזה הוא סובל מתת תזונה, קשות מיובש.
Holy water irritated him severely, but had no long-term effect.
קודש מים מגורים אותו קשות, אבל לא הייתה השפעה ארוכת טווח.
Effective immediately, the Vatican pledges that intolerance against the visitors will be dealt with swiftly and severely.
החל מעכשיו הותיקן מתחייב שחוסר סובלנות כלפי המבקרים יטופל בחומרה רבה ובמהירות.
Prepare to be punished severely for what you have done.
היכוני להיענש בחומרה על מה שעשית.
And merit is what you are severely lacking.
וללא ערך זה למה שאתה נטול באופן חמור.
Their core temperatures were severely affected.
טמפרטורת הגרעין שלהם הותקפה באופן חמור.
Still, he was severely weakened by the attack.
עדיין, הוא נחלש קשות בעקבות ההתקפה
We have been severely tested as a family, Mr Tarrant.
נבחנו בחומרה בתור משפחה, מר טראנט.
Launch plans, manufacturing facilities, approvals, they're all behind severely.
תוכניות הפעלה, ייצור מתקנים, אישורים, הם כולם מאחורי בחומרה.
His vision was severely impaired by retinitis pigmentosa.
הראיה שלו נפגמה קשות בגלל מחלה ניוונית בעיניים.
So if he were injured severely enough...
אז אם הוא נפצע קשות מספיק...
My vehicle is severely damaged and I need urgent assistance now.
הרכב שלי ניזוק קשות ואני זקוק לסיוע דחוף מיד.
If we didn't obey, he would punish us severely.
אם לא צייתנו, הוא היה מעניש אותנו בחומרה.
I will punish you severely for that.
אני אעניש אותך בחומרה על כך.
She had been severely beaten on her back and thighs.
היא הוכתה קשות" על הגב ועל הירכיים.
You judge the company severely, madam.
את שופטת את החברה בחומרה, גברתי.
And then the entire area was severely damaged during the Blitz.
ואז האזור כולו נפגע קשות בתקופת הבליץ.
Breeding pairs punish juvenile trespassers very severely.
הורים לגוזלים מענישים מסיגי גבול צעירים בחומרה רבה.
I want this miserable boy punished severely
אני רוצה שהילד העלוב הזה יקבל עונש חמור.
I mean, Rebecca is severely arrested.
אני מתכוון, רבקה היא נעצר באופן חמור.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 642. מדויק: 642. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo