הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "sexual assault" לעברית

חפש את sexual assault ב: מילים נרדפות
תקיפה מינית
הטרדה מינית
לתקיפה מינית בתקיפה מינית
התקיפה המינית
תקיפות מיניות
תקיפה מיני
מתקיפה מינית
התעללות מינית
In 2003,you reported a sexual assault.
בשנת 2003, דיווחת על תקיפה מינית.
Multiple arrests for sexual assault, robbery, solicitation.
לפני חודשים של שישה מעצרים מרובים על תקיפה מינית, שוד, שידול
The guy was popped 3 years ago for sexual assault
הבחור נעצר לפני 3 שנים על הטרדה מינית.
Initial external examination indicates likely sexual assault.
הבדיקה החיצונית הראשונית מצביעה על סבירות לתקיפה מינית.
In the earlier report, you said there was possible evidence of sexual assault.
בדו"ח הקודם, כתבת שיש ראייה אפשרית לתקיפה מינית.
Preliminary indicators show no sign of torture or sexual assault.
דו"ח הנתיחה הראשוני לא הראה סימן שהם עברו עינוי או תקיפה מינית.
Well, sexual assault often goes unreported.
ובכן, תקיפה מינית לעתים קרובות הולכת לא פורסמה.
Three arrests for aggravated sexual assault.
שלושה מעצרים בגין בנסיבות מחמירות תקיפה מינית.
And yet sexual assault is not something new.
אבל תקיפה מינית היא לא משהו חדש.
Could be a date gone wrong, sexual assault.
יכול להיות תאריך השתבש, תקיפה מינית.
We know there's no evidence of robbery or sexual assault.
אנחנו יודעים שאין ראייה לכך שבוצע שוד או תקיפה מינית.
See if any of them have a history of sexual assault.
ראה אם למישהו מהם יש היסטוריה של תקיפה מינית.
Any allegation of sexual assault is something that we at the university take very seriously.
כל טענה של תקיפה מינית היא משהו אנו כי באוניברסיטה לוקחים ברצינות רבה.
This is the fifth student athlete to be accused of sexual assault on campus.
זהו ספורטאי התלמיד החמישי שיאשימו תקיפה מינית בקמפוס.
Donors might be troubled if they understood the magnitude of sexual assault on the campus.
תורמים עלולים להיות מוטרדים אם הם הבינו את הגודל תקיפה מינית בקמפוס.
These students who spoke today went from sexual assault victims to survivors and now activists.
תלמידים אלה שדיברו היום הלך לנפגעות תקיפה מינית לניצולים ועכשיו פעילים.
There's no signs of any other injuries or of sexual assault.
אין סימן לפציעות אחרות או לתקיפה מינית.
Stalking, harassment, sexual assault.
מעקב, הטרדה, תקיפה מינית.
Destroying property, arson... sexual assault with a concrete dildo?
הריסת רכוש, הצתה תקיפה מינית עם דילדו מבטון?
History of theft, sexual assault, probably stutters.
היסטוריה של גניבה, תקיפה מינית הוא בוודאי מגמגם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 544. מדויק: 544. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo