הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "shackled" לעברית

חפש את shackled ב: הגדרה מילים נרדפות
כבול
כבולים
אזוק
באזיקים
שכבל
כבולות
וכבלה
וכבלת
נאזקו
My body may be shackled, but my mind wanders free.
גופי אולי כבול אבל מוחי משוטט בחופשיות.
Even though he's shackled, he could still be dangerous.
תיזהרי, אפילו שהוא כבול הוא עדיין יכול להיות מסוכן.
You can't leave me shackled here!
אתה לא יכול להשאיר את כבולים לי כאן!
Concrete walls, shackled up, zero computer access?
קירות בטון, כבולים עד, גישה למחשב אפס?
I could help so many, yet you've shackled me.
אני יכול לעזור כל כך הרבה, ובכל זאת אתה כבר אזוק אותי.
Excuse me, driver, could I be shackled to someone with a softer offense?
סלח לי נהג, אני יכול להיות אזוק למישהו עם עבירה קלה?
You wash ashore shackled, your back striped.
לך לשטוף כבולים לחוף, פסי הגב.
Last time I saw you, you were shackled in the basement.
בפעם אחרונה שראיתי אותך, הייתם כבולים במרתף.
These two men were shackled together.
שני גברים אלה היו כבולים יחד.
[Buzzer sounds] The prisoner will be shackled throughout the interview.
[באזר נשמע] האסיר יהיה כבול לאורך כל הראיון.
But now I know your heart is shackled to a memory
"אך עכשיו אני יודע שלבך כבול לזיכרון
I questioned whether Anderson was man enough for the task of being shackled to Spector!
חקרתי אם אנדרסון היה מספיק גבר למשימה של להיות כבולים ספקטור!
He's been shackled for centuries.
הוא היה כבול במשך מאות שנים.
I'll start by taking the immunity necklace, since you're shackled.
אתחיל בכך שאקח את שרשרת החסינות, מאחר שאתה כבול.
It seems it benefits the system if the average person is shackled with debt.
זה נראה, שהמערכת מרוויחה אם האדם הממוצע כבול לחובות.
You say all this now, shackled and probably about to die.
אתה אומר את כל זה עכשיו, כבול וכנראה עומד למות.
Well, it's a good job you're shackled to me then.
ובכן, זה עבודה טובה אז אתה אזוק.
I, on the other hand, remain shackled here.
אני, לעומת זאת נותרתי כבול כאן.
There's no reason we need to be shackled by the strictures of the employee-employer relationship.
אין סיבה שנהיה כבולים על-ידי ההחמרות של מערכת יחסים בין מעסיק לעובד.
You don't have to be shackled in chains to be restrained.
אתה לא צריך להיות כבולים בשלשלאות להיות מאופקים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 122. מדויק: 122. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo