הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "shelf life" לעברית

חפש את shelf life ב: מילים נרדפות
חיי מדף
חיי המדף
תאריך תפוגה
חיי-מדף
Case, there's no shelf life on your mind.
קייסי, למוח שלך אין חיי מדף
This marriage has the shelf life of a banana.
לנישואים האלה יש חיי מדף של בננה.
What's your shelf life, Mace?
מה אורך חיי המדף שלך, מייס?
In this business, your shelf life is only so long.
בעסקים זה, חיי המדף שלך הוא רק כל כך הרבה זמן.
I was just telling Jack here how every opportunity has a shelf life.
בדיוק סיפרתי לג"ק שלכל הזדמנות יש תאריך תפוגה.
Some marriages have a shelf life, that's all.
יש נישואים שיש להם תאריך תפוגה, זה הכול.
these stories don't have a long shelf life.
לסיפורים האלה אין חיי מדף ארוכים.
Some of these medications have a very short shelf life.
לחלק מהתרופות יש חיי מדף קצרים ביותר.
So the pills have a longer shelf life.
אז לגלולות יש חיי מדף ארוכים יותר
And to preserve its shelf life, cosmetic companies used to use formaldehyde.
וכדי לשמר חיי המדף שלו, חברות קוסמטיקה נהג להשתמש פורמלדהיד.
VVA-50 has a shelf life of one year, Xavier.
וי-וי-איי -50 יש לו חיי מדף של שנה, אקסיוור.
They have a much longer shelf life than we do.
חיי המדף שלהם ארוכים בהרבה משלנו.
Friends of Frank Winter don't have a long shelf life on this hill, do they?
לחברים של פרנק וינטר אין חיי מדף ארוכים על הגבעה הזאת, נכון?
It extends the shelf life of vaccines, but it can also be used on viruses.
היא משתרעת את חיי המדף של חיסונים, אבל זה גם יכול לשמש בוירוסים.
It's got the shelf life of a mop handle.
יש לזה חיי מדף של סמרטוט רצפה.
But the chemxtech catalog says They got a shelf life of five years.
אבל הקטלוג של כמקסטק אומר שיש להם חיי מדף של 5 שנים.
Out here they have absolutely no shelf life.
כאן אין להן כלל זמן חיי מדף.
Patriotism does not have a four-year shelf life.
לפטריוטיות אין חיי מדף של ארבע שנים.
A Marine's got a shelf life, you know?
לנחת יש חיי מדף, אתה יודע...
I said, "Boy, that thing's got a shelf life.
אמרתי לו: "בן, לדבר הזה."יש חיי מדף.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 80. מדויק: 80. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo