הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: show up
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "show" לעברית

הצעות

4322
i'll show 2167
tv show 613
just show 608
Let me show you my kitchen...
את יודעת, תני לי להראות לך את המטבח שלי?
Miriam, will show Private Miller your toys?
היי, מרים, אכפת לך להראות לטוראי מילר את הצעצועים שלך?
Outlook can't show this message.
ל - Outlook אין אפשרות להציג הודעה זו.
Publisher cannot show the Answer Wizard.
ל - Publisher אין אפשרות להציג את אשף התשובות.
Publisher cannot show the Quick Tips.
ל - Publisher אין אפשרות להציג תיאורים מהירים.
Publisher cannot show the VBA Help file.
ל - Publisher אין אפשרות להציג את קובץ העזרה של VBA.
InCopy uses these items to show proper copyfit information.
InCopy משתמש בפריטים אלה כדי להציג כהלכה את נתוני ההתאמה של העותקים.
Select this checkbox to show options for modifying PivotTable and PivotChart fields and values.
בחר תיבת סימון זו כדי להציג אפשרויות לשינוי שדות וערכים של PivotTable ו - PivotChart.
Whether to the show the header when displaying the EmptyDataTemplate.
קביעה אם להציג את הכותרת בעת הצגת ה - EmptyDataTemplate.
A Table of Contents must show at least one of Outline or Fields.
תוכן עניינים צריך להציג לפחות אחד מבין Outline או Fields.
You must first install a Web browser before Publisher can show the requested Web site.
עליך להתקין תחילה דפדפן אינטרנט לפני שניתן יהיה להציג את אתר האינטרנט המבוקש ב - Publisher.
Outlook cannot show the tabs provided by an add-in in this dialog box.
ל - Outlook אין אפשרות להציג בתיבת דו-שיח זו את הכרטיסיות המתקבלות מתוכנית תוספת.
Use this timeline to show a high level view of data from another webpart or tasks list.
השתמש בציר זמן זה כדי להציג תצוגה ברמה גבוהה של נתונים מ - Webpart או מרשימת משימות אחרים.
Click here to show the Microsoft Office privacy statement
לחץ כאן כדי להציג את הצהרת הפרטיות של Microsoft Office
In Design view, select the region on the page to show or hide.
בתצוגת Design, בחר באזור בעמוד שברצונך להציג או להסתיר.
Create custom calculations to show your values in relation to other rows and columns in the PivotTable.
צור חישובים מותאמים אישית כדי להציג את הערכים ביחס לשורות ועמודות אחרות ב - PivotTable.
We can't show previews for OLAP data sources. Click OK to insert the suggested PivotTable.
לא ניתן להציג תצוגות מקדימות עבור מקורות נתונים מסוג OLAP. לחץ על 'אישור' כדי להוסיף את ה - PivotTable המוצע.
Outlook Web Access is unable to show this message. The necessary security algorithm is not supported.
ל - Outlook Web Access אין אפשרות להציג הודעה זו. אלגוריתם האבטחה הדרוש אינו נתמך.
Now understand it's show business, not show friendship.
עכשיו להבין את זה להראות עסקים, לא להראות ידידות.
When displaying hierarchy in Outlook, show only subscribed folders.
בעת הצגת הירארכיה ב - Outlook, הצג רק תיקיות שאתה מנוי עליהן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 63047. מדויק: 63047. זמן שחלף: 234 ms.

i'll show 2167
tv show 613
just show 608

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo