הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "show previews for foreign movies" לעברית

They show previews for foreign movies.
They show previews for foreign movies.
אין להם אפילו דולבי - .סליחה.

תוצאות נוספות

We can't show previews for OLAP data sources. Click OK to insert the suggested PivotTable.
לא ניתן להציג תצוגות מקדימות עבור מקורות נתונים מסוג OLAP. לחץ על 'אישור' כדי להוסיף את ה - PivotTable המוצע.
Incomprehensible foreign movies of three-plus hours.
סרטים זרים ולא מובנים באורך של 3 שעות ומעלה.
She's into history and foreign movies.
היא אוהבת היסטוריה וסרטים זרים -.
How else can students see foreign movies?
איך הסטודנטים יכולים לראות סרטים זרים?
Always show previews (for example, photos and videos)
הצג תמיד תצוגות מקדימות (למשל, תמונות וסרטי וידאו)
How come in those foreign movies a young girl always falls in love with a old fat guy?
איך מגיע באותם סרטים זרים נערה צעירה תמיד מתאהבת בחור שמן ישן?
Incomprehensible foreign movies of three-plus hours.
יש איזה פסטיבל סרטים סרטים זרים ולא מובנים של 3 שעות פלוס
I like foreign movies, old movies, like Truffaut and Godard.
אני אוהבת סרטים זרים, סרטים ישנים, בסגנון טריפו וגודאר.
Bernard Pinayon Agbaosi: We have been so deep into the foreign movies.
ברנארד פינאיון אגבאוסי: היינו כל כך עמוק בתוך הסרטים הזרים.
Enable preview for Rights Protected messages (May impact performance)
הפוך את התצוגה המקדימה לזמינה עבור הודעות המוגנות על-ידי זכויות (ייתכן כי תהיה השפעה על הביצועים)
The preview for this Web Part is not available.
התצוגה המקדימה עבור Web Part זה אינה זמינה.
I like foreign movies, old movies,
אני אוהבת סרטים זרים, סרטים ישנים
Where do you want to go first for foreign investment?
להיכן אתה רוצה לנסוע קודם בנוגע למשקיעים זרים?
Then I'll call the Committee for Foreign Investments.
ואז אני אתקשר לועדה להשקעות זרות.
It will sell well to make stoles for foreign ladies
זה יימכר גם לעשות גלימות לנשים זרות.
A lymph node can be a trap for foreign particles.
קשרית לימפה יכולה להיות מלכודת לחלקיקים זרים.
Where do you want go first, for foreign investment?
הכין אתה רוצה להתחיל עם ההשקעות הזרות?
Even before they do that they will ask for foreign aid.
עוד לפני שיעשו את זה הם יבקשו סיוע בינלאומי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 86. מדויק: 2. זמן שחלף: 260 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo