הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "site" לעברית

חפש את site ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

1290
on-site 272
226
off-site 104
Create and link your database to a Windows SharePoint Services site
צור וקשר את מסד הנתונים שלך אל אתר של Windows SharePoint Services
Use this page to delete a Project Web App site update or creation job.
השתמש בדף זה למחיקת משימה של עדכון או יצירה של אתר Project Web App.
Membership and status of site mailboxes are managed from the linked SharePoint site.
חברות ומצב של תיבות דואר של אתר מנוהלים דרך אתר SharePoint המקושר.
Create a new site or workspace under this SharePoint site.
צור אתר חדש או סביבת עבודה חדשה תחת אתר SharePoint זה.
Use the Manage Sites dialog box to create a new site, edit a site, duplicate a site, remove a site, or import or export a site's settings.
השתמש בתיבת הדו-שיח Manage Sites ליצירת אתר חדש, לעריכת אתר, לשכפול אתר, להסרת אתר או לייבוא או ייצוא של הגדרות אתר.
Indicates whether the SharePoint site is the default site or not.
מציין אם אתר SharePoint הוא אתר ברירת המחדל.
You can specify the type of SharePoint site to create from a set of available site templates.
באפשרותך לציין את סוג אתר ה - SharePoint שייווצר מקבוצה של תבניות אתר קיימות.
This template requires a SharePoint site with a newer version of Windows SharePoint services. Specify a different site.
תבנית זו דורשת אתר SharePoint עם גירסה חדשה יותר של Windows SharePoint services. ציין אתר אחר.
Cannot locate the Active Directory site for this server to determine which other servers are within this site.
אין אפשרות לאתר את אתר Active Directory עבור שרת זה כדי לקבוע מהם השרתים האחרים בתוך אתר זה.
When a site is closed, it is trimmed from places that aggregate open sites to site members such as Outlook, OWA, and Project Server.
בעת סגירת אתר, הוא נחתך ממקומות המצרפים אתרים פתוחים לחברי אתר, כגון Outlook, OWA ו - Project Server.
Please add your site URL manually via the SharePoint option.
הוסף את כתובת ה - URL של האתר שלך באופן ידני באמצעות האפשרות של SharePoint.
The required list component is missing in the corresponding SharePoint site collection. Contact your administrator.
רכיב הרשימה הנדרש חסר באוסף אתרי SharePoint המתאים. פנה אל מנהל המערכת.
The connection to the SharePoint site timed out.
הזמן הקצוב לחיבור לאתר SharePoint הסתיים.
The SharePoint site cannot be reached by the server.
לשרת אין אפשרות להגיע לאתר SharePoint.
Importing a tasks list from a SharePoint site is disabled in Backward Compatible Mode.
ייבוא רשימת פעילויות מאתר של SharePoint אינו זמין במצב תאימות לאחור.
Use this dialog to import a tasks list from a SharePoint site.
השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לייבא רשימת משימות מאתר SharePoint.
Wait while Access shares your tables on the SharePoint site...
המתן בעת ש - Access משתף את הטבלאות שלך באתר SharePoint...
Features enabling the PerformancePoint Services site including content types and site definitions for this site collection.
תכונות שהופכות את אתר שירותי PerformancePoint לזמין, כולל סוגי תוכן והגדרות אתר עבור אוסף אתרים זה.
You have not identified this site as a trusted site in Internet Explorer.
לא זיהית אתר זה כאתר מהימן ב - Internet Explorer.
You can create SharePoint Online site collections, set storage quota, manage user permissions, and change site access type.
באפשרותך ליצור אוספי אתרים של SharePoint Online, להגדיר מיכסות אחסון, לנהל הרשאות משתמש ולשנות סוג גישה לאתר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8749. מדויק: 8749. זמן שחלף: 136 ms.

on-site 272
off-site 104

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo