הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: highly skilled
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "skilled" לעברית

מיומן
מוכשר
מיומנת
מומחה
מיומנים
מיומנות
המיומנים
מוכשרים

הצעות

You must tell me how he became so skilled.
אתה חייב לספר לי איך הוא הפך כל כך מיומן.
But Moses is a skilled metalworker.
אבל מוזס הוא חרש מתכת מיומן.
I hired Kaleem because he was skilled at writing computer code.
העסקתי את קאלים כי הוא היה מוכשר בכתיבת קוד מחשב.
You're a skilled politician, but not a leader of the nation.
אתה פוליטיקאי מוכשר, אבל לא המנהיג של המדינה.
I'm quite skilled, actually.
אני מיומנת למדי, למען האמת.
She clearly is a very skilled investigator.
היא ללא ספק חוקרת מאוד מיומנת.
Keep in mind the Hermit is an incredibly skilled agent.
תזכרו שהנזיר הוא סוכן מוכשר במיוחד.
It says, Westen is particularly skilled at social engineering,
כתוב, "ווסטן מיומן במיוחד, בהנדסה חברתית
He is more skilled than he looks.
הוא מיומן יותר ממה שהוא נראה.
He was skilled with the usual Viking tools of violence and chaos.
הוא היה מיומן בכלים הרגילים של הויקינגים של אלימות וכאוס.
How skilled would our unsub need to be in order to deactivate the GPS?
כמה מיומן החשוד צריך להיות כדי לנטרל ג"י-פי-אס?
You're a skilled linguist, Dr Jackson.
אתה לשונאי מוכשר, ד"ר גקסון...
We already know she's a skilled marksman.
אנחנו כבר יודעים שהיא צלף מיומן.
But those inmates Weren't treated by a skilled surgeon.
אבל אלה אסירים לא טופלו על ידי מנתח מיומן.
He is very skilled at evading capture.
הוא מיומן מאוד מהתחמקות מליפול בשבי.
My simulations indicate that a skilled pilot could manage it.
הסימולציות שלי מצביעות על שטייס מיומן יכול לנהל אותו.
He's skilled, strategic, magnanimous...
הוא מיומן, אסטרטגי, ברוחב לב...
I would have my grandson protected by a skilled warrior who takes his vows seriously.
אפקיד את הגנת נכדי בידי לוחם מיומן שמתייחס ברצינות לנדריו.
Between the three tribes, who does not know you are skilled
בין שלושה שבטים, מי שלא יודע שאתה מיומן
Well, unless of course he's a skilled hypnotist.
ובכן, אלא אם כן כמובן הוא מהפנט מיומן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 567. מדויק: 567. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo