הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "slight chance" לעברית

חפש את slight chance ב: מילים נרדפות
סיכוי קלוש
סיכוי קטן
סיכוי קל
הזדמנות קטנה
There's a slight chance we might be able to decipher their language.
יש סיכוי קלוש שאולי אנחנו מסוגלים לפענח את שפתם.
And a slight chance of patchy sunshine later in the week.
קיים סיכוי קלוש לשמש לפרקים בהמשך השבוע.
There's at least a slight chance that it was pulled into the singularity.
לפחות יש סיכוי קטן שהוא נשאב לתוך הייחודיות.
There's a slight chance... I may have told him.
ויש סיכוי קטן שאולי גיליתי לו את זה
Weather Watch: Cloudy skies throughout the day with a slight chance ofrain...
תחזית מזג אויר: שמיים מעוננים לאורך כל היום עם סיכוי קל לגשם
There's a slight chance that oxygen and nitrogen naturally found in the air could catalyze.
יש סיכוי קל ש חמצן וחנקן נמצאו באופן טבעי באוויר יכול לזרז.
But I've begun to feel like there's a slight chance Rosa may not love me back.
אבל התחלתי להרגיש כאילו קיים סיכוי קל שרוזה אולי לא אוהבת אותי בחזרה.
I should warn you, Barnabas, there's a slight chance it won't work.
עליי להזהיר אותך, ברנבס יש סיכוי קטן שזה לא יעבוד.
Well, he was still breast-feeding, so there's a slight chance he ingested the drug that way, but the depth of color makes it unlikely.
הוא עדיין ינק, יש סיכוי קטן שכך ספג את הסם אך זה לא סביר מגוון הצבע.
On the slight chance that this money might still be in Los Angeles, they figure he'll come back for it.
על סיכוי קטן כי זה כסף אולי עדיין בלוס אנג'לס, הם מבינים שהוא יחזור על זה.
look, if there's even a slight chance that Kimber's alive and Quentin knows anything about it, you have to bring him in for questioning.
תראי, אפילו אם יש סיכוי קלוש שקימבר בחיים, וקוונטין יודע משהו על זה את חייבת להביא אותו לתיחקור.
There's a slight chance, but it exists.
קיים סיכוי קלוש אבל הוא קיים.
I'm just glad that you might have a slight chance of maybe pulling this off.
אני פשוט שמח שאולי יש לך סיכוי קל של אולי מושך זה את.
There's a slight chance we might be moving there, and that's all you have to say on the matter?
יש סיכוי קל שאולי אנחנו הולכים לשם, וזה כל מה שיש לך לומר בעניין?
I mean, the guy has three little kids and, you know, even if there's a slight chance he's innocent...
לבחור יש שלושה ילדים קטנים, אפילו אם יש סיכוי קלוש שהוא חף מפשע...
And if there's even a slight chance that I can save his life by shutting up, then that's what I'll do - shut the hell up.
ואם יש סיכוי קלוש שאוכל להציל את חייו בכך שאשתוק, אז זה מה שאני אעשה, אשתוק!
There's a slight chance that, in the past, I may have tried a little too hard around the captain.
יש סיכוי קל ש, בעבר, אני אולי ניסיתי קצת קשה מדי סביב הקפטן.
What I'm saying is, there's a slight chance you've contracted something consistent with the symptoms of leprosy.
אני אומרת שיש סיכוי קלוש שחטפת משהו התואם לתסמיני הצרעת.
Slight chance is better than no chance.
סיכוי קלוש עדיף מ שום סיכוי.
We're talking a slight chance.
אנחנו מדברים על סיכוי קלוש
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 32. מדויק: 32. זמן שחלף: 63 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo