הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "slowly" לעברית

חפש את slowly ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

If the value is below 100%, Photoshop is using the scratch disk and is therefore operating more slowly.
אם הערך קטן מ - 100%, Photoshop משתמשת בדיסק הטיוטה ולכן היא פועלת לאט יותר.
News traveled slowly Before communications were fancy.
החדשות נדדו לאט לפני שאמצעי התקשורת נעשו משוכללים.
Old statistics can decrease query performance and cause SharePoint to respond slowly.
סטטיסטיקה ישנה עלולה להפחית ביצועי שאילתה ולגרום ל - SharePoint להגיב באיטיות.
E-mail tagging may be running slowly. By reducing the number of items in each of your e-mail folders in Outlook, you can improve performance.
ייתכן שתיוג דואר אלקטרוני פועל באיטיות. על-ידי הפחתת מספר הפריטים בכל אחת מתיקיות הדואר האלקטרוני ב - Outlook, תוכל לשפר את הביצועים.
As it will friendship slowly turned into something else.
כפי שיקרה במקרה הזה, חברות הפכה לאט לאט למשהו אחר.
At first I paid little attention, but slowly my interest awoke.
תחילה לא הקדשתי לזה תשומת לב, אבל לאט לאט העניין שלי גבר.
Control your tempo then build slowly.
תשלוט בקצב, ואז תגביר אותו לאט.
Now, as I slowly sink into bankruptcy,
עכשיו, בזמן שאני שוקע לאט, לתוך פשיטת רגל
Play it over in your mind slowly.
בסדר, תחשוב על זה שוב בראשך לאט.
The crash site slowly degrading while we standing here
אני יודע אתר ההתרסקות משפיל לאט בעוד אנו עומדים כאן
Grab your controller and steer slowly!
תפסי את שלט הבקרה שלך וכווני לאט!
Well, start serving very slowly then.
ובכן, תתחיל לשרת לאט מאוד לאחר מכן.
as Sebastian's thick fingers slowly unscrewed
"בזמן שאצבעותיו העבות של סבסטיאן פתחו לאט
But you can make it turn more slowly.
אבל אתה יכול לעשות את זה להפוך יותר לאט.
I move slowly, Gabe knows that firsthand.
אני זז לאט, גייב יודע כי ממקור ראשון.
I'm slowly making the transfer.
את המעבר באיטיות אני משבח את רוברט...
More slowly than any planet moves around the Sun.
יותר לאט מאשר איך שכל כוכב לכת נע סביב השמש.
But slowly your real memory will take over.
ועם מה שהשתילו לך אך באיטיות הזיכרון האמיתי שלך.
Want to skewer him with swords Then slowly twist them
אני רוצה לשפד אותו בחרבות ולאחר מכן לסובב אותן לאט.
All right, but chew slowly.
זה בסדר, אבל אני אלעס לאט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3772. מדויק: 3772. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo