הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "social network" לעברית

רשת חברתית
הרשת החברתית
רשתות חברתיות
ברשת חברתית
ברשת החברתית
הרשתות החברתיות
מהרשתות החברתיות
ברשתות חברתיות
רשת החברתית
לרשת חברתית
Your Microsoft account isn't currently connected to any social network.
חשבון Microsoft שלך אינו מחובר כעת לשום רשת חברתית.
Orkut had a vision to create a social network.
לאורקוט היה חזון ליצור רשת חברתית.
Yammer is your company's private social network.
Yammer הוא הרשת החברתית הפרטית של החברה שלך.
Change what data is shared between Outlook and the social network
קבע אילו נתונים משותפים בין Outlook לבין הרשת החברתית
Show social network updates in Office.
הצג עדכוני רשתות חברתיות ב - Office.
Show, hide or minimize the People Pane and configure social network accounts
הצג, הסתר או מזער את חלונית האנשים וקבע תצורת חשבונות של רשתות חברתיות
But certain other aspects of social network structure are not so obvious.
אבל פנים מסוימים אחרים של רשתות חברתיות אינם ברורים כל כך.
Enter verification code for your social network:
הזן קוד אימות עבור הרשת החברתית שלך:
because hospitals usually block us because they believe we are a social network.
מכיוון שבתי חולים בדרך כלל מתעלמים מאיתנו כי הם חושבים שאנחנו רשת חברתית.
I had an incredibly complex social network going!
הייתה לי רשת חברתית פעילה ענפה!
We're a privacy company that can build a social network.
אנחנו חברה פרטית שיכול לבנות רשת חברתית.
One of his most famous hacks was a social network attack
אחת המתקפות המפורסמות שלו הייתה פריצה לתוך רשת חברתית.
Click on a photo to see social network updates and email messages from this person.
לחץ על תמונה כדי להציג עדכוני רשת חברתית והודעות דואר אלקטרוני מאדם זה.
And it creates this kind of social network around a collection of digital photographs that you've actually taken.
וזה יוצר סוג של רשת חברתית מסביב לאוסף תמונות דיגיטליות שצילמתם.
I know all of you are thinking, "Yet another social network."
אני יודע מה אתם חושבים "עוד רשת חברתית..."
It's a metaverse, an online social network inside a virtual world.
זה עולם וירטואלי, של רשת חברתית מקוונת בתוך עולם וירטואלי.
And then we can visualize this data like a network, like a social network.
וניתן להציג גרפית את כל המידע הזה כמו רשת, כמו רשת חברתית.
And as Dan Buettner can tell you, having a strong social network is so crucial to our health.
וכמו שדן בוטנר יכול לספר לכם, כשיש רשת חברתית חזקה זה חיוני לבריאות.
You know, it's not too late to cast about your social network for a companion for the evening.
אתה יודע, זה לא מאוחר מדי ל יצוק על הרשת החברתית שלך ללוויה לערב.
For intance we wanted BAYLOR in Texas but BAYLOR already had a social network on campus so instead of going right after them we made a list of every school within a hundred miles
לדוגמאף רצינו את ביילור שבטקסס אבל לביילור כבר יש רשת חברתית בקמפוס אז במקום לרדוף אחריהם, עשינו רשימה של כל אוניברסיטה במרחק של 1600 מטר
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 107. מדויק: 107. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo