הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "solid" לעברית

חפש את solid ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

The latest Dell XPS 15 incarnation is one of the best yet, boasting incredible power, some impressive features and a commendably solid build.
הגלגול האחרון של מחשב המחברת XPS 15 של Dell הוא אחד הטובים, מתהדר בעוצמה נהדרת, תכונות מרשימות ומבנה מוצק שראוי להערכה.
Good idea, ease your way into solid food.
רעיון טוב, להקל על הדרך שלך למזון מוצק?.
Dell offers an efficient approach to building a solid storage foundation that can:
Dell מציעה גישה יעילה לבניית בסיס אחסון יציב שיוכל:
Dell Compellent Storage Center forms a solid foundation for flexible grid storage, allowing you to scale up and out with dynamic business continuity.
מרכז הנתונים של Dell Compellent מהווה יסוד יציב לאחסון רשת גמיש המאפשר לך להשתפר ולהתרחב עם המשכיות עסקית דינמית.
Fill the selected cell with a solid color.
מלא את התא שנבחר בצבע אחיד.
They appear as solid bars of color that you can select and edit individually.
הם מוצגים כסרגלי צבע אחיד שניתן לבחור ולערוך בנפרד.
Dell PowerEdge Rack Enclosures offer solid and secure construction, simple cooling and cable management, and easy access to your equipment.
מארזי ארון התקשורת PowerEdge של Dell מספקים מבנה יציב ומאובטח, צינון וניהול וכבלים פשוטים וגישה קלה לציוד שלך.
Nakano charges forward, lands a solid combination.
נאקאנו תוקף קדימה, עם שילוב מוצק של אגרופים.
Take it now and eat something solid beforehand.
אז תיקח עכשיו ואל תשכח לאכול משהו מוצק לפני זה לפני!.
Well, Tom's certainly solid.
טוב, טום הוא בטוח אדם יציב.
You might accidentally consume some solid food.
כן, כדאי שתיזהר, אתה עוד עלול לבלוע בטעות משהו מוצק.
Maybe you're never really solid.
אולי אתה אף פעם לא באמת מוצק.
Unless it's a solid object.
אלא אם כן זה הוא אובייקט מוצק.
I miss solid food so much.
אני מתגעגע מזון מוצק כל כך הרבה.
Twenty-five American dollars worth of solid silver.
עשרים וחמישה דולרים בשווי אמריקאים של כסף מוצק.
Hopefully I'll get a solid three-week block.
אני מקווה שאני אביא בלוק של שלושה שבועות מוצק.
Something that can penetrate solid matter?
משהו שיש לו היכולת לחדור דרך חומר מוצק?
Plus they can pass through solid matter.
בנוסף, יש להם יכולת לעבור דרך חומר מוצק.
Two murders, three solid alibis.
שני מעשי רצח, שלושה אליבי מוצק.
All colors run, none of us solid.
כל הצבעים בורחים, אף אחד מאיתנו לא מוצק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3943. מדויק: 3943. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo