הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "solve" לעברית

ראה גם: gonna solve
חפש את solve ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Integrate and simplify virtualization, lifecycle and data management to solve tough business problems economically with the PowerEdge M620 blade server.
שלב ופשט את ניהול הווירטואליזציה, מחזור החיים והנתונים, כדי לפתור בעיות עסקיות קשות באופן חסכוני, בעזרת שרת הלהב מדגם PowerEdge M620.
Assuming someone could solve the considerable problems.
בהנחה שמישהו יוכל לפתור את הבעיות המהותיות, מעבר, הגעה...
To solve crime, arrest the protect your colleague?
לפענח פשעים, לעצור את הפושעים להגן על העמיתים שלך?
They helped you solve their cases.
הם עזרו לך לפענח את התיקים שלהם.
You believe that violence can solve problems...
את מאמינה שאלימות יכולה לפתור בעיות, זה הלך מחשבה צבאי.
Download the latest version of MSXML3 to solve this issue.
הורד את הגירסה העדכנית ביותר של MSXML3 כדי לפתור נושא זה.
We cannot solve the world food problem by using biological agriculture.
אנחנו לא יכולים לפתור את בעיית המזון העולמי על-ידי שימוש בחקלאות ביולוגית.
I can't solve this problem.
אני לא יכול לפתור את הבעיה הזאת.
We can solve this problem easily.
אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזו בקלות.
No one could solve the problem.
אף אחד לא הצליח לפתור את הבעיה.
Access anywhere - solve problems from more places
גישה מכל מקום - ניתן לפתור בעיות ממקומות רבים יותר
CurrentCell cannot be set at this time. Moving your code to the Form.Load event should solve this problem.
אין אפשרות להגדיר את CurrentCell כעת. העברת הקוד לאירוע Form.Load עשויה לפתור בעיה זו.
We cannot solve these problems unless we work together.
לא נוכל לפתור בעיות אלה, אלא אם כן נפעל יחדיו.
We have the tools to solve these problems.
יש לנו את הכלים כדי לפתור את הבעיות האלו.
Because we can't solve problems.
מפני שאנחנו לא באמת יכולים לפתור בעיות.
Then, doesn't that solve our problem?
אז, זה לא אמור לפתור את הבעיה שלנו?
in the world coming together to solve its biggest problem:
"בעולם מגיע יחד כדי לפתור את הבעיה הגדולה ביותר שלה:
Perhaps we can solve this peacefully.
אולי נוכל לפתור את זה בדרכי נועם.
Call TV'll round up 10 scientists begging to solve your problem.
תתקשר לתחנות טלוויזיה, הן יביאו עשרה מדענים שיתחננו לפתור לכם את הבעיה.
I couldn't solve her problem.
לא יכולתי ומצליח ליצור לפתור את הבעיה שלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4632. מדויק: 4632. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo