הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "sovereignty" לעברית

חפש את sovereignty ב: הגדרה מילים נרדפות
ריבונות
הריבונות
ריבונותה
בריבונות
בריבונותה
לריבונות
בשליטתה
But now we have this new layer of private sovereignty in cyberspace.
אך כעת יש לנו הרובד החדש הזה של ריבונות פרטית במרחב הוירטואלי.
There are ongoing, very sensitive border sovereignty talks between the U.S. and Mexico.
מתבצעות שיחות מאוד רגישות בין ארה"ב למקסיקו לגבי ריבונות הגבולות.
While no one would dream of dividing national sovereignty,
"אמנם אף אחד לא היה חולם חלוקת ריבונות לאומית,
Japanese sovereignty is a matter of precedent.
ריבונות יפנית היא עניין של תקדים.
Hitler has made an empty promise about Austrian sovereignty.
היטלר הפך הבטחה ריקה על ריבונות אוסטרית.
We have withstood the very naked disrespect for the sovereignty of our nation.
התמודדנו מול חוסר הכבוד העירום למען ריבונות האומה שלנו.
Still under foreign domination, and without sovereignty, India and China are down in the corner.
עדיין תחת שליטה זרה, וללא ריבונות, הודו וסין למטה בפינה.
Or Ezekiel, who reminds us of God's sovereignty over all of his creation.
או יחזקאל, שמזכיר לנו את ריבונות האל על כל הבריאה.
I thought it offered real insight on the interdependence of identity by rejecting the standard male narratives of sovereignty.
חשבתי שהוא הציג תובנה אמיתית על התלות ההדדית של זהות באמצעות דחיית נרטיבים גבריים סטנדרטיים של ריבונות.
While no one would dream of dividing national sovereignty, natural resources, with cooperation, can be shared.
אמנם אף אחד לא היה חולם ריבונות לאומית החלוקה, משאבים טבעיים, עם שיתוף פעולה, יכול להיות משותף.
Gold rifles the head of the bashaw in a basket of melons the sovereignty of my people.
זהב, רובים את ראשו של הפחה, בסלסלת מלונים ריבונות לעמי.
In the years that Israel exists, in the 65, almost, years of our sovereignty, our borders have moved and shifted.
בשנים שבהן ישראל קיימת, כמעט 65 שנות ריבונות, - דויד גרוסמן הגבולות שלנו זזו והוסטו.
So when we say, "Freedom, sovereignty, independence," each one of you draws a specific image in their own mind, there are specific feelings of a specific day in a specific historical period.
כך שכאשר אני אומרת, "חופש, ריבונות, עצמאות", כל אחד מכם מצייר דימוי מסויים בנפשו, נוצרים רגשות מסויימים על יום מסויים בתקופה היסטורית מסויימת.
To Any Foreign Prince, State Or Sovereignty,
לכל נסיך, מדינה או ריבונות זרה"
I'm Deputy Consul Burkus of the Monean Maritime Sovereignty.
אני סגן הקונסול ברקוס 'של ריבונות הימית ה'מונן.
Borg drone, you have committed an infraction against the B'omar Sovereignty.
בורג, ביצעת עברה נגד ריבונות הבומאר.
"Sovereignty for Me, Not for Thee."
"ריבונות בשבילי, לא בשבילך"
Against our better judgment, the B'omar Sovereignty has agreed to grant your vessel passage through our territory.
בניגוד לשיקול הדעת, ריבונות הבומאר הסכימה לתת לחללית שלכם מעבר בשטח שלנו.
Not on sovereignty.
לא על ריבונות.
This incensed them inspired them to seek sovereignty of their own homelands.
זה הכעיס אותם, עורר בהם השראה לחפש ריבונות משל עצמם לקרוא לה מולדת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 124. מדויק: 124. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo