הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "speck of dust" לעברית

גרגר אבק
כתם אבק
גרגיר אבק
גרגר האבק
גרגר של אבק
We want to know every speck of dust in that tomb.
אנחנו רוצים להכיר כל גרגר אבק בקבר הזה!
You're just a speck of dust passing through the glory of Creation.
אתה רק גרגר אבק עובר דרך התהילה של הבריאה.
Could spot a speck of dust from across the room.
מסוגלות לאתר כתם אבק מקצה החדר.
Just a speck of dust within the galaxy
"רק כתם אבק בין הכוכבים.
There wasn't a speck of dust in your shop.
לא היה גרגיר אבק במוסך שלך.
The only way you could find it once it hits the universe is to know exactly which speck of dust you're looking for and tune in on it.
הדרך היחידה בה תוכל למצוא אותו לאחר שהוא שוחרר לחלל, היא לדעת בדיוק איזה גרגיר אבק אתה מחפש ולהתמקד עליו.
A speck of dust is enough to make them unusable, but this?
גרגר אבק מספיק כדי לקלקל אותן, אבל זה?
It probably looks like a speck of dust on those sausage fingers of hers.
כנראה זה נראה כמו גרגר אבק על אלה נקניק האצבעות שלה.
I didn't mean that you're a speck of dust.
איריס, אני לא התכוונתי שאת גרגר אבק.
So you're a speck of dust.
נו, אז את גרגר אבק.
We may just be little guys living on a speck of dust, afloat in a staggering immensity, but we don't think small.
אולי אנחנו אנשים קטנים החיים על גרגר אבק, הצף בתוך מרחב מדהים בגודלו, אבל אנחנו לא חושבים בקטן.
In every speck of dust In every universe
בכל גרגר אבק בכל יקום
Not a speck of dust.
There isn'ta speck of dust on this floor.
אין גרגר אבק על הרצפה.
A speck of dust is enough to make them unusable, but this?
הצלחות הללו עדינות מאוד, גרגר אבק מספיק כדי לקלקל אותן, אבל זה?
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.
לא תיארתי לעצמי שהמזכירות של לקס מסוגלות לאתר כתם אבק מקצה החדר.
He could see nothing there but a small speck of dust blowing past through the air.
"רק גרגר אבק קטן, שהתעופף באוויר"
Why, he thought that there must be someone on top of that small speck of dust!
הוא חשב שחייב להיות מישהו על גרגר האבק הקטן הזה.
I better not see a single speck of dust gathering on any of these books.
יותר טוב שאני לא רואה את גרגר של אבק איסוף בכל אחד מהספרים הללו.
What I desire is perfect destruction that leaves not even a speck of dust remaining.
מה שאני רוצה הוא הרס מושלם שמשאיר אפילו לא גרגר האבק שנותר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo