הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "speed of sound" לעברית

חפש את speed of sound ב: מילים נרדפות
מהירות הקול
ממהירות הקול
במהירות הקול
למהירות הקול

הצעות

But meanwhile, let's measure the speed of sound!
אבל בינתיים, בואו נמדוד את מהירות הקול!
In addition to that, we've measured the speed of sound.
בנוסף, מדדנו את מהירות הקול.
Mars is a planet with ancient river valleys and violent sandstorms driven by winds at half the speed of sound.
מאדים הוא עולם עם ואדיות עתיקים וסופות חול אלימות שנסחפות ע"י רוחות בחצי מהירות הקול.
Like a sound shockwave as if we'd gone past the speed of sound.
כמו רעש של גל הלם כאילו עברנו את מהירות הקול.
Here's why: the speed of sound is not a constant. It's fairly slow.
וזו הסיבה: מהירות הקול אינה קבועה. היא די איטית.
So, in order to measure the speed of sound, all I've got to do is know its frequency. Well, that's easy.
אז כדי למדוד את מהירות הקול, כל מה שאני צריך לעשות זה לדעת את התדר. טוב, זה קל.
So why is the speed of light any more a barrier than the speed of sound?
אז למה מהירות האור היא מחסום יותר מאשר מהירות הקול?
Well, the obvious way to measure the speed of sound is to bounce sound off something and look at the echo.
ובכן הדרך המובנת מאליה למדוד את מהירות הקול היא להחזיר את הקול מעל משהו ולבחון את ההד.
Speed of sound is about 350 meters per second, a bit less.
מהירות הקול היא כ -350 מטר לשנייה, מעט פחות.
And that constant is the speed of sound.
והקבוע הזה יהיה מהירות הקול.
There's nothing for me to tell it's the speed of sound, and very soon I will actually be as fast as I ever get, 822 miles an hour.
אין שום דבר שיכול להעיד על כך שזוהי מהירות הקול, ובקרוב מאוד אני למעשה אגיע למהירות מירבית 1322 קמ״ש
Speed of sound tour.
"המופע "מהירות הקול
WhenChuckYeagerbroke the speed of sound,
רוח קולית כשצ'אק ייגר עבר את מהירות הקול, סטאפ רצה לברר
It was like she was moving at the speed of sound.
נראה כאילו היא נעה במהירות הקול.
You drove rocket sleds at the speed of sound.
נהגת במזחלות ממונעות רקטות במהירות הקול.
When you're traveling almost at the speed of sound
כשאתה נוסע כמעט" "במהירות הקול
And we try not to drive company vehicles at the speed of sound.
ואנחנו משתדלים שלא לנהוג ברכב החברה במהירות קול.
Guaranteed to exit your colon at the speed of sound.
ייצא ממערכת העיכול במהירות הקול, באחריות.
My S-1 festivized the world at 1860 times the speed of sound.
האס -1 שלי מקיפה את העולם במהירות פי 1860 ממהירות הקול.
You see, they were having trouble in this flight regime, and it wasn't at all clear that we could fly faster than the speed of sound.
אתם רואים, היו להם בעיות במשטר הטיסה הזה, וזה לא היה בכלל ברור שהם יוכלו לטוס מהר ממהירות הקול.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 42. זמן שחלף: 49 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo