הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "spread out" לעברית

להתפזר
להתפרס
להתפרש
פרושים מפוזרים פרוש
תתפצלו
נתפצל
פרוסים
נפרש

הצעות

Everyone spread out to make us look bigger!
כולן להתפזר כדי שנראה יותר ואל תשכחו להשתמש!
Sheriff, can you get your men to spread out?
שריף, אתה יכול לקבל את אנשיך להתפזר?
Jeanne, Maggie, Hal, spread out.
ג'ין, מגי, האל להתפרס.
We could all run outside to our cars and we could spread out in different directions.
אנחנו יכולים לרוץ החוצה, למכוניות שלנו ואנחנו יכולים להתפרש בכיוונים שונים.
Everybody spread out and find sharp rocks to dismember the body with.
כולם להתפזר ולמצוא אבנים חדות כדי לבתר איתם את הגופה.
I want two-man teams to spread out and search every inch of these woods.
אני רוצה צוותי של שני אנשים להתפזר ולחפש כל סנטימטר של יער אלה.
Everyone just spread out and hide, spread out and hide.
כולם, פשוט להתפזר ולהסתתר להתפזר ולהסתתר.
They should be spread out so it's even.
הם צריכים להיות מפוזרים כך שזה יהיה שווה.
Let's just spread out and find him.
בואו להתפשט החוצה רק למצוא אותו.
When you grow, they spread out and specialize.
ככל שאתה גדל הם מתפשטים ומתמיינים.
But then the tumor spread out like a spider web.
אבל אז הגידול התפשט כמו קורי עכביש.
No, killing's are too spread out.
לא, הרציחות יותר מדי רחבות.
Alright, we should spread out and do it in pairs.
בסדר, אנחנו צריכים להפיץ החוצה ולעשות את זה בזוגות.
We spread out to claim the resources of the solar.
התפזרנו לתבוע את המשאבים של השמש.
Pershing's got troops spread out all along the border.
לפרשינג יש כוחות פרוסים לכל אורך הגבול.
This is a wrongful compression of what should spread out.
זוהי דחיסה פסולה של מה צריך פרושים.
Information is spread out through multiple departments and highly compartmented.
המידע פרוש באמצעות מחלקות מרובות ומחולק ביותר.
So we can get our story spread out across the country.
אז אנחנו יכולים לקבל את הסיפור שלנו פרוש בכל רחבי הארץ.
How do you not spread out the tickets into different shipments?
איך לא פיצלת את הכרטיסים למשלוחים שונים?
They'll multiply if we can find someplace to spread out.
הם יוכפלו אם נוכל למצוא מקום לפזר אותם
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 512. מדויק: 512. זמן שחלף: 181 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo