הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stages" לעברית

ראה גם: early stages in stages
חפש את stages ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
שלבי
בשלב
מביימת
הבמות
שלבים השלבים בשלבי
לשלבים
מהשלבים

הצעות

80
29
Determine time frames for specific response stages
קביעת מסגרות זמן עבור שלבי תגובה ספציפיים
They know that this machine's been messing with them, through three different stages of behavior.
הם יודעים שהמכונה הזאת התעסקה איתם במשך שלושה שלבי התנהגות שונים.
She goes after the same group twice, then stages a random shooting.
היא הולכת אחרי אותה קבוצה פעמיים ואז מביימת ירי אקראי.
Every year, the Army War College stages a series of them.
בכל שנה, מכללת מלחמת הצבא מביימת סדרה שלהם.
Define different retention stages for records:
הגדר שלבי שמירה שונים עבור רשומות:
Your diagram does not contain valid Workflow stages.
הדיאגרמה שלך אינה מכילה שלבי זרימת עבודה חוקיים.
Antemortem abrasions have four stages of healing:
לשריטות לפני המוות יש ארבעה שלבי החלמה.
He wrote whole rap about the stages of labor.
הוא כתב כולו ראפ על שלבי העבודה.
There are multiple wounds here at various stages of healing, Doug.
יש כאן מספר פצעים במגוון שלבי החלמה, דאג.
It talks about all the different stages of forgiveness.
זה מספר על כל שלבי המחילה.
It symbolizes the seven stages of life - from birth to death.
זה מסמל את שבעה שלבי חיים - מלידה ועד מוות.
GlassHouse has organized the execution of this project into stages with associated activities and required Customer resources as illustrated in the table below.
GlassHouse חילקה את הביצוע של פרוייקט זה לשלבים עם פעילויות משויכות ומשאבי לקוח דרושים, כפי שמציגה הטבלה שלהלן.
You know those stages of Kübler-Ross?
אתה מכיר את השלבים של קו בלר-רוס?
The Belly Buster has three stages.
ל "מכסחת הבטן" יש 3 שלבים.
You know those stages of Kubler-Ross?
אתה מכיר את השלבים של קו בלר-רוס?
User defined stages of repair process.
שלבים המוגדרים על-ידי המשתמש בתהליך התיקון.
But then, quickly through the next few stages.
אבל נעבור במהירות על השלבים הבאים.
You remember to talk all five culture stages.
אתם זוכרים לדבר בכל 5 השלבים החברתיים,
We can see it at work in the earliest stages of human history.
אנו רואים אותו בפעולה בשלבים המוקדמים ביותר של היסטוריה אנושית.
Dell offers the tools, products and services needed to help address the key stages of server consolidation, including the critical first step of preparing a business analysis to determine an estimated return on investment.
Dell מציעה את הכלים, המוצרים והשירותים הדרושים כדי לעזור להתמודד עם השלבים העיקריים לאיחוד שרתים, לרבות השלב הראשון החיוני של הכנת ניתוח עסקי כדי להעריך את יחס התשואה להשקעה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 591. מדויק: 591. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo