הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stages of grief" לעברית

שלבי האבל
שלבים של צער
השלבים של היגון
השלבים של האבל
שלבים לאבל
Alright, what you're experiencing are the five stages of grief.
טוב, מה שאתה חווה הם חמשת שלבי האבל
You don't have to tell me about the different stages of grief.
אינך צריך לספר לי על שלבי האבל.
[Meredith] There are five stages of grief.
הרדייה] יש] חמישה שלבים של צער
It's the first of five stages of grief.
זה השלב הראשון מתוך חמש שלבים של צער.
You know the five stages of grief?
אתה מכיר את חמשת השלבים של היגון?
EliZabeth Kübler Ross, who talked about the five stages of grief, and when you're hit with an overwhelming life-changing situation.
אליזבט קובלר רוס שדיברה על חמש השלבים של היגון וכשאתה מוכה ע"י
Are you familiar with the 5 stages of grief?
את מכירה את חמשת שלבי האבל?
Thanks, but I've been reading up on the five stages of grief.
תודה, אבל קראתי את חמשת שלבי האבל.
Elisabeth Kubler-Ross, and she wrote a book outlining the five stages of grief, the first being denial.
והיא כתבה ספר המתאר את חמישה שלבים של צער, השלילה להיות הראשונה.
You know those stages of grief you're supposed to go through, shock, denial, and whatever?
אתה מכיר את שלבי האבל, שאתה אמור לעבור הלם, הכחשה, וכדומה?
In that moment, my dad went through all five stages of grief for the loss of his only daughter's virginity.
ברגע הזה אבא שלי עבר את כל חמישה שלבי האבל על אובדן הבתולין של הילדה היחידה שלו.
What Jeff's doing right now is called denial and it is the first of five stages of grief that ends with acceptance.
למה שג"ף עושה עכשיו, קוראים הכחשה והוא הראשון בחמשת שלבי האבל
Because, if we do get divorced, it will take at least six months to go through the five stages of grief.
כי, אם נתגרש, זה ייקח לפחות שישה חודשים לעבור חמישה שלבים של צער.
Cheating the stages of grief?
מרמה את שלבי האבל?
It's one of the five stages of grief.
זה אחד מחמשת שלבי האבל.
Kübler-Ross stages of grief.
קובלר רוס שלבים של צער.
EliZabeth Kübler Ross, who talked about the five stages of grief, and when you're hit with an overwhelming life-changing situation.
שדיברה על חמש השלבים של היגון וכשאתה מוכה ע"י מצב שמשנה את חייך לחלוטין הדבר הראשון הוא להכחיש.
I personally went through the stages of grief and have now arrived at the final one... acceptance.
עברתי באופן אישי את שלבי האבל והגעתי עכשיו, לאחרון שבהם.
And I worked through the stages of grief with my life coach and a lot of random guys, and I was getting into acceptance when I ran into Craig at a bar.
ועבדתי על כל השלבים של היגון עם המאמן שלי ועם הרבה בחורים אקראיים, והתחלתי להשלים עם זה כשניתקלתי בקרייג בבר.
That means you're progressing through the stages of grief.
זה אומר שאת מתקדמת בשלבי הצער.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 40. מדויק: 40. זמן שחלף: 40 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo