הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "standard deviation" לעברית

חפש את standard deviation ב: מילים נרדפות
סטיית תקן
סטיית התקן
Displays Error Bars for the selected chart series with 1 standard deviation
מציג קווי שגיאה עבור סידרת התרשים הנבחרת עם סטיית תקן 1
standard deviation = Square Root(variance)
סטיית תקן = שורש ריבועי(שונות)
The standard deviation of issues per month.
סטיית התקן של הנפקות לכל חודש.
Is the standard deviation calculated during creation of journal lines?
האם סטיית התקן מחושבת בעת יצירת שורות יומן?
That means they fall substantially below the standard deviation.
זה אומר שהם נופלים באופן משמעותי מתחת סטיית התקן.
Returns estimates of the standard deviation for a population sample represented as a set of values contained in a specified field on a query.
החזרת אומדנים של סטיית התקן עבור מדגם אוכלוסיה המיוצג כסדרת ערכים שנמצאים בשדה מסוים בשאילתה.
Here, the -0.5 is the full standard deviation of a meditator who meditated on compassion.
כאן, המינוס 0.5 הוא סטיית תקן מלאה של המודט שעושה מדיטציה על חמלה.
Standard Deviation of |0|1
סטיית תקן של |0|1
Standard Deviation Population of |0|1
סטיית תקן אוכלוסייה |0|1
The standard deviation of nonblank values
סטיית התקן של ערכים שאינם ריקים
standard deviation pixel values
סטיית תקן של ערכי פיקסלים
pixel values:standard deviation
ערכי פיקסלים:סטיית תקן
Fifteen points is one standard deviation.
15 נקודות זו סטיית תקן אחת
Error Bars with Standard Deviation
קווי שגיאה עם סטיית תקן
Standard deviation for the total population
סטיית התקן של האוכלוסייה הכוללת
Standard deviation of the distribution
סטיית התקן של ההתפלגות
Standard deviation of the normal distribution
סטיית התקן של ההתפלגות הנורמלית
If we analyze the seemingly random patterns of the train, taking into account standard deviation, and assuming that epsilon approaches zero as angle delta approaches pi, we can conclude...
אם ננתח את התבניות האקראיות, למראה של הרכבת ניקח בחשבון את, סטיית התקן ובהנחה שאפסילון שואף לאפס
The STDEV() function returns the estimate standard deviation based on a sample. The standard deviation is a measure of how widely values are dispersed from the average value.
הפונקציה () STDEV מחזירה את סטיית התקן בהתבסס על מדגם. סטיית התקן היא מדד למידת הפיזור של ערכים ביחס לערך הממוצע.
One or more cells in this workbook contain a conditional formatting type on a nonadjacent range (such as top/bottom N, top/bottom N%, above/below average, or above/below standard deviation). This conditional formatting type is not supported in earlier versions of Excel.
תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סוג עיצוב מותנה בטווח שאינו סמוך (כגון N עליון/תחתון, N% עליון/תחתון, מעל/מתחת לממוצע או מעל/מתחת לסטיית התקן). אין תמיכה בסגנון עיצוב מותנה זה בגירסאות קודמות של Excel.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 29. מדויק: 29. זמן שחלף: 44 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo