הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "standard of living" לעברית

חפש את standard of living ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
רמת חיים
ברמת החיים
לרמת חיים
That's called biomimicry, and that opens the door to zero waste production, zero pollution production - that we could actually enjoy a high quality of life, a high standard of living without trashing the planet.
קוראים לכך חיקוי הטבע, וזה פותח פתח לייצור באפס-פסולת, ייצור באפס-זיהום - כדי שנוכל באמת ליהנות מאיכות חיים גבוהה, רמת חיים גבוהה מבלי לטנף את כדור הארץ.
"Certain standard of living"?
רמת חיים מסוימת?..
A sharp decline in their standard of living.
ירידה חדה ברמת החיים שלהם.
as a rise in their country's standard of living.
כעלייה ברמת החיים של המדינה.
I've got a standard of living! Responsibilities!
לי יש רמת חיים, אחריות
We've never given scientists the problem of how do you design a society that would eliminate boring and monotonous jobs, that would eliminate accidents in transportation, that would enable people to have a high standard of living,
מעולם לא נתנו למדענים את הבעיה: איך מתכננים חברה, שתחסל עבודות משעממות ומונוטוניות, שתחסל תאונות בתחבורה, שתאפשר לאנשים להשיג רמת חיים גבוהה,
But here, the cars, we can see that those people with a standard of living a European standard of living, with a European intellectual level.
אבל מזה, על ידי המכוניות, אפשר לראות שאלה היו אנשים בעלי רמת חיים, רמת חיים אירופאית, שהיו בעלי רמה אינטלקטואלית אירופאית, תשתית אירופאית.
Two-percent growth quadruples your standard of living in 70 years.
שני אחוזי צמיחה מכפילות פי 4 את רמת החיים שלכם בתוך 70 שנה.
Get ready to lose your standard of living.
תהיו מוכנים לאבד את הסטנדרטים שאתם חיים בהם
Our blacks have the highest standard of living on the continent.
השחורים בארצנו חיים ברמה הכי גבוהה בכל היבשת.
Well, to maintain our standard of living,
טוב, כדי לשמור, על רמת החיים שלנו
Who has worked hard to raise the standard of living for our people.
אשר עבד קשה כדי להעלות את רמת המחייה של אנשינו.
When productivity grows three percent per annum, you double the standard of living every generation.
כאשר הפרודוקטיביות גדלה ב -3 אחוזים לשנה, אתם מכפילים את רמת החיים בכל דור.
When it grows one percent per annum, it takes three generations to double the standard of living.
כשהיא גדלה באחוז אחד לשנה, זה לוקח 3 דורות להכפיל את רמת החיים.
Stuck out in Greece- lowest standard of living in Europe.
תקוע ביוון, הסטנדרטים הכי נמוכים באירופה.
Hasn't it given us the highest standard of living in the world?
האם הוא לא סיפק לנו את רמת החיים הגבוהה בעולם?
You know, the famous scientist, E. O. Wilson said that if every person on this planet attains the standard of living of the average European or American, we need three new planets.
המדען המפורסם, א. א. וילסון אמר שאם כל אדם על פני כוכב הלכת הזה יגיע לרמת החיים של האירופאי או האמריקאי הממוצע, נהיה זקוקים לשלושה כוכבי לכת חדשים.
The prolonged economic crisis in the West is making people think that they are about to lose the high standard of living and face deprivation.
אז המשבר הכלכלי המתמשך במערב גורם לאנשים לחשוב שהם עומדים לאבד את רמת החיים הגבוהה ולהתמודד עם מחסור.
If these people just care about getting a better job and a higher standard of living, good riddance to them.
אם לאנשים האלה רק היה איכפת להשיג עבודה טובה יותר ורמת חיים גבוהה יותר, ברוך שפטרנו מהם.
This measure is claimed to correlate to the "standard of living" of a country's people.
נטען שהמדד הזה מתקשר ל "רמת החיים" של אזרחי המדינה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 73 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo