הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "state" לעברית

חפש את state ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
מצב
מדינה
ציין
מדיני
ממשלתי
ממלכתי
להצהיר
מציין
לקבוע
המדינה סטייט למדינת
מדיניים
המדיניים
המצבים
המדיניות
למדינה המצב שהמדינה מהמדינה במצבה
במצבי
הצהיר
למצבה
שמצבה

הצעות

418
294
270
142
Internal error in Rfc2047 decoder: unexpected state.
שגיאה פנימית במפענח Rfc2047: מצב בלתי-צפוי.
Please specify the target state for this 'SetStateActivity' activity.
נא ציין את מצב היעד עבור פעילות 'SetStateActivity' זו.
If you selected Other, state the relevance to Office. Example: Adds e-mail templates to Outlook.
אם בחרת באפשרות 'אחר', ציין את הרלוונטיות ל - Office. דוגמה: הוספת תבניות דואר אלקטרוני ל - Outlook.
The XmlReader state should be EndOfFile after this operation.
מצב XmlReader צריך להיות EndOfFile לאחר פעולה זו.
DatabaseStateInfoWrites is the total number of writes for database state info over the life of the process.
DatabaseStateInfoWrites הוא המספר הכולל של פעולות הכתיבה עבור פרטי מצב מסד הנתונים במהלך חיי התהליך.
The test queries for authentication state information, including all Cisco Compatible Extensions and security-related information.
הבדיקה בודקת את פרטי מצב האימות, כולל כל הסיומות התואמות של Cisco ומידע הקשור לאבטחה.
Configure session state settings and Forms authentication cookie settings
קבע הגדרות מצב הפעלה והגדרות קבצי cookie של אימות מבוסס טפסים
The selected SiteMapProvider does not support returning the menu state.
ה - SiteMapProvider שנבחר אינו תומך בהחזרת מצב התפריט.
Service for storage of temporary state information used by various SharePoint Server features.
שירות עבור אחסון מידע של מצב זמני שבו משתמשות תכונות שונות של SharePoint Server.
Invalid internal state: A marshal by ref object should not have a proxy in its own AppDomain.
מצב פנימי לא חוקי: סידור על-ידי אובייקט מפנה צריך להיות ללא proxy ב - AppDomain שלו.
A valid object could not be found for the SharePoint app state query job definition.
לא היתה אפשרות למצוא אובייקט חוקי עבור הגדרת משימת השאילתה של מצב יישום SharePoint.
Updates the linked image based on the current state of layer visibility in the Photoshop file.
מעדכן את התמונה המקושרת לפי מצב תצוגת השכבה בקובץ Photoshop.
[Transition - WFR3] - A fork segment should always target a state.
[Transition - WFR3] - מקטע הסתעפות צריך תמיד לייעד מצב.
Inconsistent state during activation; there may be two proxies for the same object.
מצב לא עקבי במהלך הפעלה; ייתכן שישנם שני proxies באותו אובייקט.
Cannot register a null control reference to require control state.
אין אפשרות לרשום הפניה לפקד Null כדי לדרוש את מצב הפקד.
You cannot specify the database name because it is allowed only if the session state type is SessionStateType.Custom.
אין באפשרותך לציין את שם מסד הנתונים מאחר שהוא מותר רק אם סוג מצב ההפעלה הוא SessionStateType.Custom.
This event is raised during asynchronous postbacks when the server-side history state changes.
אירוע זה מופעל במהלך פעולות Postback אסינכרוניות כאשר מצב ההיסטוריה בצד השרת משתנה.
The MessageFilterTable state is corrupt. The requested lookup cannot be performed.
מצב MessageFilterTable פגום. אין אפשרות לבצע את בדיקת המידע המבוקשת.
AbortInstance cannot be called from the workflow thread because it could result in inconsistent state.
אין אפשרות לקרוא ל - AbortInstance מהליך המשנה של זרימת העבודה מאחר שהתוצאה עשויה להיות מצב לא עקבי.
Enable session state to allow for specific user session and customizations in Office SharePoint Server applications. Disabling session state may cause application failure or loss of functionality.
הפוך מצב הפעלה לזמין כדי לאפשר הפעלה והתאמות אישיות של משתמש מסוים ביישומי Office SharePoint Server. הפיכת מצב הפעלה ללא זמין עשויה לגרום לכשל ביישום או לאובדן פונקציונליות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17501. מדויק: 17501. זמן שחלף: 206 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo