הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "statistics" לעברית

חפש את statistics ב: הגדרה מילים נרדפות
Includes performance counters that diagnose and provide general statistics when Unified Messaging is handling fax calls.
כולל מוני ביצועים המבצעים אבחון ומספקים סטטיסטיקה כללית כאשר Unified Messaging מטפל בשיחות פקס.
Old statistics can decrease query performance and cause SharePoint to respond slowly.
סטטיסטיקה ישנה עלולה להפחית ביצועי שאילתה ולגרום ל - SharePoint להגיב באיטיות.
InCopy keeps track of several text statistics and makes this data available in the Copyfit Info toolbar.
InCopy עוקב אחר סטטיסטיקות אחדות של טקסט והופך נתונים אלה לנגישים בסרגל הכלים 'מידע התאמה לשטח'.
Use these links to manage and view historical usage statistics.
השתמש בקישורים אלה כדי לנהל ולהציג סטטיסטיקות שימוש היסטוריות.
Databases used by SharePoint have outdated index statistics.
למסדי נתונים המשמשים את SharePoint יש סטטיסטיקת אינדקס לא מעודכנת.
Set the frequency of gathering performance statistics for your Oracle database.
הגדר את התדירות של איסוף סטטיסטיקת ביצועים עבור מסד הנתונים של Oracle.
The StatRepInterval table contains aging bucket definitions. The aging buckets are used to group ledger data when displaying distribution statistics.
הטבלה StatRepInterval מכילה הגדרות משתני גיול. משתני הגיול משמשים לקיבוץ נתוני ספר ראשי בעת הצגת סטטיסטיקת הפצה.
Print return cycle time statistics report.
הדפס דוח סטטיסטיקת זמן של מחזור החזרה.
Allow the rule to automatically repair the issue, or refer to the SQL Server documentation for more information about manually updating statistics.
אפשר לכלל לתקן את הבעיה באופן אוטומטי או עיין בתיעוד של SQL Server לקבלת מידע נוסף אודות עדכון סטטיסטיקה ידני.
Overview of statistics generated for pay types
מבט כולל על סטטיסטיקה שנוצרה עבור סוגי שכר
I'm talking statistics, not Diane.
אני מדברת על סטטיסטיקה, לא על דיאן.
We like statistics and checklists And operating procedures.
אנחנו אוהבים סטטיסטיקה, ורשימת מטלות, ונהלי ניתוחים.
The CDC fears devastating statistics by morning.
המרכז לבקרת מחלות ומניעתן חושש סטטיסטיקה הרסנית עד הבוקר.
She's been taught To analyze statistics
היא לומדה איך לנתח סטטיסטיקה, וליישם תיאוריות.
List of information regarding tax statistics for fixed assets
רשימה של מידע לגבי סטטיסטיקת מס עבור רכוש קבוע
The application offers to gather statistics automatically according to a predefined schedule.
היישום מציע לאסוף סטטיסטיקה באופן אוטומטי בהתאם ללוח זמנים מוגדר מראש.
See key statistics related to your project.
ראה סטטיסטיקה חשובה הקשורה לפרוייקט שלך.
Show call statistics for the current call list.
הצג סטטיסטיקת שיחות עבור רשימת השיחות הנוכחית.
Print statistics for customers by item group.
הדפס סטטיסטיקה עבור לקוחות לפי קבוצת פריטים.
End quarter of period for which statistics are to be displayed.
רבעון סיום של התקופה שעבורה תוצג סטטיסטיקה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 842. מדויק: 842. זמן שחלף: 165 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo