הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stimulus" לעברית

חפש את stimulus ב: הגדרה מילים נרדפות
תמריץ
גירוי
גירויים
תמריצים
תמריצי
הגירוי
לגירוי
התמריצים
לגירויים
התמריץ
כתמריץ
שהגירוי
גירוי-על
שתמריצים
Echo 1, initiate stimulus 2-Alpha.
תדר 1, מפעיל תמריץ 2- אלפא.
Echo 1, initiate stimulus 1-Foxtrot.
תדר 1, תפעיל תמריץ 1- פוקסטרוט.
It uses magnetic resonance to neutralize any foreign neurological stimulus.
היא משתמשת בתהודה מגנטית לנטרל כל גירוי עצבי זר.
Gives three to four hours' stimulus,
הנה, זה נותן גירוי, של שלוש-ארבע שעות
Also, I'm not great at handling stimulus.
וגם אני לא נהדר בהתמודדות עם גירויים.
is, how do you stand out in this chaos, which is an expo of stimulus?
איך אתה מעמיד משהו בבלגאן הזה שהוא תצוגה של גירויים?
There can be no creativity without stimulus.
ובכן, זה בגלל שלא יכולתי להיות יצירתי מבלי תמריץ.
Candidate Delta has discovered stimulus 1-Charlie.
מועמד ארבע גילה תמריץ 1- צ'ארלי.
Cue music, and... activate the auditory stimulus.
תפעילו מוסיקה ותפעילו את תמריץ האודיו.
Negative reinforcement is the removal of a positive stimulus.
חיזוק שלילי הוא סילוק של גירוי חיובי.
Gun to one's head, very powerful stimulus.
ראשו של אקדח לאחד, גירוי חזק מאוד.
We all know the physical process involved, but not the link between stimulus and response.
כולנו מבינים את התהליך הפיזי, אבל לא את הקשר בין גירוי לתגובה.
Can you hypothalamus just curl up and stop working from lack of stimulus?
ההיפותלמוס שלך יכול להסתלסל ולהפסיק לתפקד בשל חוסר גירוי?
It's likely that both developed the ability in response to the same experimental stimulus.
ייתכן ששניהם פיתחו את היכולת כתוצר לוואי לאותו תמריץ ניסיוני.
Because you've created Such a high bar of stimulus That nothing competes.
כי יצרתם רף גירוי כל-כך גבוה ששום דבר לא יכול להתחרות בו.
"Job situation dire, new stimulus needed."
"שוק העבודה בכי רע, נדרש תמריץ חדש"
Although... the high contrast of zebra stripes might provide better stimulus for a developing baby.
עם זאת, הניגוד הגבוה של פסי הזברה עשוי להעניק גירוי טוב יותר לתינוק מתפתח.
Even though he can't register any outside stimulus, I still want someone to read him all seven "h potter" books.
למרות שהוא לא יכול לחוש בכל גירוי חיצוני, אני עדיין רוצה שמישהו יקרא לו את כל שבעת ספרי הארי פוטר
If it's long QT syndrome, any startling stimulus in that skate park could've triggered the arrhythmia.
אם זאת תסמונת לונג קיו טי, כל גירוי מבהיל בפארק ההחלקות יכול היה לגרום להפרעה בקצב הלב.
His lower- brain functions seem intact, his breathing and heart rate are normal, but he is unresponsive to any stimulus.
תפקוד מוחו נראה תקין, נשימתו וקצב ליבו נורמלים, אך הוא אינו מגיב לשום תמריץ.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 138. מדויק: 138. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo