הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stock prices" לעברית

חפש את stock prices ב: מילים נרדפות
מחירי מניות
מחירי המניות
המניה
למניות
You control the trade unions, influence interest rates and stock prices.
אתה שולט באיגודי העובדים, משפיע על שיעורי ריבית ועל מחירי מניות.
Common examples of this include financial websites that display individual stock prices based on stock market symbols the user has previously chosen.
דוגמאות נפוצות לכך כוללות אתרי אינטרנט כלכליים שמציגים מחירי מניות בודדות לפי סמלים של שווקי מניות שהמשתמש בחר קודם לכן.
I would like to check yesterday's stock prices...
אני רוצה לבדוק את מחירי המניות מאתמול.
Their stock prices continue to tumble as investor react.
מחירי המניות שלהם המשיכו להתגלגל כמשקיע להגיב.
To boost Mattawin stock prices.
כדי לנפח את שווי המניה של "מטאווין" כלפי מעלה.
It's so hard to get the stock prices here.
כל כך קשה להשיג את מחירי המניות פה.
He knew that the suit was coming out, and that the stock prices were going to drop.
הוא ידע שתביעת יוצא, וכי מחירי מניות הולכים לרדת.
God, I'd almost feel bad about boosting their stock prices if it wasn't so good for your approval ratings, but, actually, you should really handle the press on this one.
אלוהים, הייתי כמעט להרגיש רע על הגדלת מחירי המניות שלהם אם זה לא היה כל כך טוב לרייטינג אישורך, אבל, למעשה, אתה באמת צריך להתמודד עם העיתונות על זה.
"thanks to Mr. Tyler's buyback, the stock prices were artificially low"?
"הודות לרכישה העצמית של מר' טיילר, מחירי המניות ירדו במכוון"?
Each of these catastrophes involved someone who was invaluable to the company they worked for, and their deaths dramatically affected the stock prices
כל אחד האסונות הללו מעורבים מישהו מי היה יקר לחברה עבדה עבור, ומותם השפיע באופן דרמטי את מחירי המניות
Stock prices are taking a hit over this scandal.
מחירי המניות סופגים, מכה מהשערורייה הזו
You manipulated stock prices.
אתה מניפולציות מחירי המניות.
I'm trying to find out the stock prices to see how my takeover bid is going.
אני מנסה לברר את מחירי המניות לברר איך הצעת ההישטלטות עובדת
Hypothetical stock price -the year-by-year stock prices that result from your expected annual stock price growth rate (for modeling purposes).
מחיר מניה היפותטי - מחירי המניות שנה אחרי שנה שנובעים משיעור הגדילה השנתי הצפוי (למטרות בדיקת אפשרויות).
Stock prices over the ticker, racing results by wire.
מחירי מניות דרך טיקר, תוצאות מירוצים בטלגרף, בקרוב רדיו, נאמר לי
Stock prices went up by a factor of nine, house prices more than doubled
מחירי המניות עלו פי 9.מחירי הבתים יותר מהוכפלו
Have you seen our stock prices? - I'm not doing p.R.
ראית את ערך המניות שלנו - אני לא עושה יחסי ציבור
(Man) Gentlemen, let's take a look at our stock prices...
רבותי, בואו נסתכל על מחיר המנייה שלנו...
Ted... what if I told you you could just write copy and fight clients and not worry about partnership votes or stock prices?
מה אם הייתי אומר לך שתוכל להיות קופירייטר ולהילחם בלקוחות בלי לדאוג להצבעת שותפים או למחיר המניה?
Do you know what'll happen to our stock prices if there is even a rumor of a break-in?
אתה יודע מה יקרה למניות שלנו אם תהיה אפילו שמועה על פריצה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 60 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo