הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stooge" לעברית

חפש את stooge ב: הגדרה מילים נרדפות
בובה
מוקיון
ליצן
לקקן
מריונטה
סטוג
הסטוג
הבובה
המוקיון
לבובה
למוקיון
הנציג
Lefty, how do you like being a stooge?
לפטי, היית מוכן להיות בובה?
Can't believe you brought this stooge to do your dirty work.
אני לא מאמינה שהבאת בובה זו כדי לעשות את העבודה המלוכלכת שלך.
They planted you like a little CID stooge.
הם שותלים אותך כמו מוקיון של המשטרה.
Okay, first off, I object to the term "stooge".
טוב, קודם כל, אני מתנגד".למונח "מוקיון.
If a stooge like you can be a champion, Christ!
אם ליצן כמוך יכול להיות אלוף, ישו!
Everyone at Camp Firewood is definitely a stooge.
כל מי שנמצא במחנה פיירווד הוא ליצן.
To her, you're a stooge of the oligarchy that runs this country.
מבחינתה, אתה בובה של האוליגרכיה שמנהלת את בארץ הזאת.
You know, I knew another Lynch, a CIA stooge.
אתה יודע, הכרתי עוד לינץ', בובה מסוכנות הביון.
An honorary stooge like me against the Taylors and Paines, the machines and the lies.
בובה בעלת כבוד כמוני נגד טיילור ופיין, המכונות והשקרים.
And now I hear some corporate stooge wants to turn this place into a private resort for rich CEOs.
עכשיו שמעתי שאיזה ליצן תאגידי רוצה להפוך את המקום הזה לאתר נופש פרטי למנכ "לים עשירים.
Is he just another stooge for the tourists to mount on their wall at home, or have you finally made a worthy adversary?
הוא רק עוד ליצן שהתיירים יוכלו לתלות על הקיר בבית שלהם או שיצרת סוף סוף יריב ראוי?
So, a lot of people are like, "Well, what's a stooge do?"
אז, הרבה אנשים הם כמו, "מה עושה מוקיון"
If they truly believe they got a shot at running this whole thing with me as a stooge, then the only chance we got of stopping it is if we have someone on the inside.
אם הם באמת מאמינים שיש להם סיכוי בלרוץ העניין הזה איתי כמו בובה, אז הסיכוי היחיד הגענו לעצור את זה היא אם יש לנו מישהו מבפנים.
And I know it's standard new age procedure to blame your parents for your troubles, and I take my shame of blame for my problems, and yours too, but you can't make me a stooge for everything that makes
אני יודע שזה רגיל העידן החדש הליך להאשים את ההורים שלך על הצרות שלך, ואני לוקחים שלי בושה של האשמה על הבעיות שלי, שלך גם אך אינך יכול להכריחה אותי כמו בובה עבור כל מה שעושה
I mean, he shouldn't even be a Stooge.
הוא בכלל לא צריך להיות מוקיון.
Atlas, Stooge has left the building.
אטלס, בובה עזב את הבניין.
A stooge with herd mentality.
בובה עם מנטליות של עדר.
I want you to stop being a stooge.
אני רוצה שתפסיק להיות בובה.
Mother's stooge!
בובה של אמא!
Listen, I'm not a stooge.
תשמע, אני לא ליצן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 102. מדויק: 102. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo