הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stop" לעברית

ראה גם: stop by
חפש את stop ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

can't stop 1955
gonna stop 1646
just stop 1512
1255
don't stop 1252
stop being 1206
Whether to stop the server before performing the restore \r
קביעה אם יש לעצור את פעולת השרת לפני ביצוע השחזור \r
To complete setting up shared services, you must manually stop the OSearch service running on the job server.
כדי להשלים את הגדרת השירותים המשותפים, עליך לעצור באופן ידני את השירות OSearch המופעל בשרת המשימות.
Maybe Ari can stop his indelicate activities.
אולי ארי יוכל להפסיק"."את הפעולות חסרות הטקט שלו
But you have to stop obsessing.
אבל אתה חייב, להפסיק להיות אובססיבי ולי יש את.
See if they can stop me.
אני אקנה כרטיס בתחנה נראה אם הם יכולים לעצור אותי.
People can stop where they like.
שהוא עצר דווקא כאן אנשים יכולים לעצור איפה שבא להם.
Tell me you can stop it.
תגיד לי שאתה יכול לעצור אותו למה זה קורה?.
I must stop you before you continue.
כן, טוב, לפני שאתה ממשיך אני חייב לעצור אותך.
Should we stop holding hands now?
(שניהם מתנשפים) האם עלינו להפסיק מחזיק ידיים עכשיו?
Maybe she can stop this, stop him.
אולי היא מסוגלת למנוע את זה, לעצור בעדו.
It means we need to stop to stop looking for answers from the dead.
זה אומר שאנחנו צריכים להפסיק לחפש תשובות אצל המתים.
Stop it, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it!
לעצור אותו, לעצור אותו, לעצור את זה, לעצור את זה, לעצור את זה, לעצור את זה, לעצור את זה!
Stop it, stop it, stop it!
לעצור אותו, לעצור אותו, להפסיק את זה!
No assignment object was provided. Either specify the assignment object to stop or use -Global to stop the global assignment.
לא סופק אובייקט הקצאה. ציין את אובייקט ההקצאה כדי לעצור או השתמש ב - Global כדי לעצור את ההקצאה הגלובלית.
Okay, stop, stop that.
אוקיי, לעצור, לעצור את זה.
You said you wanted stop, so we can stop.
אמרת שרצית לעצור, אז אנחנו יכולים לעצור.
So don't stop, stop the music.
לא להפסיק, לעצור את המוסיקה.
We need to stop running, stop living in the shadows.
אנחנו צריכים להפסיק לברוח להפסיק לחיות בצללים.
This add-on can cause Internet Explorer to stop responding or crash
הרחבה זו עלולה לגרום ל - Internet Explorer להפסקת תגובה או לקריסה
The Proxy Address Calculation RPC interface failed to stop.
נכשלה הפסקת ממשק RPC של חישוב כתובות Proxy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 82036. מדויק: 82036. זמן שחלף: 190 ms.

can't stop 1955
gonna stop 1646
just stop 1512
don't stop 1252
stop being 1206

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo