הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stumble" לעברית

ראה גם: stumble upon
חפש את stumble ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
למעוד
להיתקל
להיכשל
מעידה
נתקלת
תמעד
מועד
מועדים
נתקלים
אמעד
יתקל
נמעד

הצעות

We may stumble on the way, but civilization, yes.
אנו עשויים למעוד בדרך אך תרבות כן
I don't mean just stumble walking like an infant or a toddler.
אני לא מתכוון רק למעוד הליכה כמו תינוק או פעוט.
So that a future generation would have to stumble across these monuments.
אז שדור העתיד יצטרך להיתקל המונומנטים האלה.
You might stumble over a few if you go to the United Nations.
אתם עלולים להיתקל בכמה, אם תלכו לאומות המאוחדות.
God teaches us not to cheer when others stumble.
אלוהים מלמד אותנו שלא לעודד כאשר אחרים למעוד.
He's using it against you to try to make you stumble.
הוא משתמש בזה נגדך כדי לנסות לגרום לך למעוד.
All I did was stumble on their signal.
כל מה שעשיתי היה למעוד על האות שלהם.
Did Agent Michael Warren stumble across a case via the Deep Net?
האם למעוד סוכן מייקל וורן פני מקרה
I'm sorry, did I rob you of the opportunity to stumble onto that for yourself?
אני מצטער, שללתי ממך את ההזדמנות להיתקל בזה בעצמך?
I try to walk away I choke and I stumble
אני מנסה להתרחק אני נחנק ואני למעוד
Well maybe it's time for some of us to stumble home.
טוב, אולי זה הזמן ל חלק מאיתנו למעוד בבית.
You aren't like this when it's just a stumble.
אתה לא אוהב את זה כשזה רק למעוד.
That this star is indeed responsible for knocking down our walls and making us stumble as we walk?
שהכוכב הזה אכן אחראי להפלת החומות שלנו ולגרום לנו למעוד בשעה שאנו הולכים?
So I think in your drunken stumble through history, you've probably investigated every story involving one.
אז אני חושב שבכרות שלך למעוד דרך ההיסטוריה, יש לך כנראה חקר כל סיפור מעורב אחד.
And young man stumble and fall But those who hope in the Lord.
למעוד צעיר בסתיו אבל מי מקווה באדון.
The reason why I can stumble so fearlessly into adventure is because she's always there.
אני יכולה למעוד לתוך הרפתקאות בדרך כה אמיצה, משום שהיא תמיד שם בשבילי.
And I can try to get the registered owner down here, see if we can stumble on something else.
יכול ולנסות להשיג את הבעלים הרשומים כאן, למטה לראות אם אנחנו יכולים למעוד על משהו אחר.
A group of missionaries traveling through the Cambodian jungle stumble across the largest and most elaborate religious complex in the world,
קבוצה של מיסיונרים נוסעים דרך בג'ונגל הקמבודי להיתקל הגדול והכי משוכלל ומורכב דתי בעולם,
Well, I think you stumbled onto, or got me to stumble onto something pretty illegal.
אני חושבת שנתקלת או שגרמת לי להיתקל במשהו לא חוקי.
He could actually stumble in here.
זה אם תזכיר את שמו של ג'ונה, הוא יכול להיכנס לכאן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 315. מדויק: 315. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo