הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "style" לעברית

ראה גם: out of style
חפש את style ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Choose the WordArt style to use.
בחר את סגנון ה - WordArt בו ברצונך להשתמש.
Dimension stresses performance, style and the best possible user experience.
מחשבי Dimension שמים דגש על ביצועים, סגנון וחוויית המשתמש הטובה ביותר האפשרית.
Labels auto-fit style. LabelsAutoFit must be set to true.
סגנון מילוי אוטומטי של תוויות. יש להגדיר את LabelsAutoFit כ - True.
Cannot link a style to this ListTemplate object.
אין אפשרות לקשר סגנון לאובייקט ListTemplate זה.
Choose a style for the border frame that surrounds the charting Web Part.
בחר סגנון עבור מסגרת הגבול המקיפה את ה - Web Part של יצירת התרשימים.
The number style AllowHexSpecifier is not supported on floating point data types.
סגנון המספר AllowHexSpecifier אינו תמך בסוגי נתונים מסוג נקודה צפה.
The style of the column headers in Details view.
סגנון כותרות עליונות של העמודות בתצוגה Details.
Be sure they have Dell carry cases to travel in style.
דאג שיהיו להם תיקי נשיאה של Dell כדי שיוכלו לשמור על סגנון גם בדרכים.
You can also select OpenType font attributes when defining a paragraph or character style.
ניתן גם לבחור בתכונות של גופן OpenType בשעת הגדרת סגנון פסקה או סגנון תו.
When you create CSS inline styles, Dreamweaver adds style attribute code directly to the body of the page.
ביצירת סגנונות CSS בתוך שורה, Dreamweaver מוסיף קוד של תכונות סגנון ישירות בגוף העמוד.
Choose Auto Rename to rename the Word style.
בחר 'שינוי שם אוטומטי' לשינוי שם סגנון Word.
Gets or sets the font style. The default value is Normal.
מקבל או קובע את סגנון הגופן. ערך ברירת המחדל הוא Normal.
PaintTitle - Unknown text drawing style.
PaintTitle - סגנון ציור טקסט לא ידוע.
Determines where a style is shown in the Microsoft Visio user interface.
קובע היכן סגנון מוצג בממשק המשתמש של Microsoft Visio.
Photoshop uses tokens in the HTML template files to define a default web photo gallery style.
Photoshop משתמשת באסימונים בקובצי תבנית HTML כדי להגדיר סגנון ברירת מחדל לגלריית תמונות באינטרנט.
The cell border style for the DataGridView.
סגנון הגבול של התא עבור DataGridView.
Also indicates whether the element is a heading or style in the Word document.
גם מציין אם הרכיב הוא כותרת או סגנון במסמך Word.
The name of a CSS style cannot be null or the empty string.
השם של סגנון CSS אינו יכול להכיל ערך Null או מחרוזת ריקה.
The default style applied to the row cells of the DataGridView.
סגנון ברירת המחדל שיוחל על תאי השורה של DataGridView.
Normally, applying a preset style replaces the current layer style.
בדרך כלל, החלת קביעת סגנון מוגדרת מראש מחליפה את סגנון השכבה הנוכחי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5789. מדויק: 5789. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo