הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "succession" לעברית

חפש את succession ב: הגדרה מילים נרדפות
רצף
ירושה
רציפות
ירושת הכתר
הירושה
ברצף
לירושה
המשך השושלת

הצעות

But life is not a succession of urgent nows.
אבל חיים זה לא רצף של עכשיוים דחופים.
It contains a succession of log entries written in Borg alphanumeric code.
הוא מכיל רצף כניסות הכתובות בקוד בורג.
Just some New York State precedents on the succession of property.
רק כמה תקדימי פסיקה במדינת ניו-יורק, על ירושה של רכוש.
Jeffrey Michener is number 12 in the order of presidential succession.
ג'פרי מיצ'נר הוא מספר 12 בצו ירושה לנשיאות.
This event will lead to a long war of succession known as...
ארוע זה יוביל למלחמת ירושה ארוכה הידועה בתור...
Shareholders like to know there's a succession plan, sure.
בעלי המניות אוהבים לדעת שיש תוכנית ירושה, ברור.
We will discuss the succession after I wear the crown.
אנו נדון על ירושה אחרי שאני אלבש את הכתר.
All members of the presidential line of succession are presumed dead.
כל חברי הקו לנשיאות ירושה הם בחזקה מתה.
Now, Alfred is working to make a new line of succession...
עכשיו, אלפרד הוא עובד כדי ליצור קו חדש של ירושה...
It's me and a succession of guys Finch calls Mike.
זה ו רצף של בחורים פינץ 'קורא מייק.
As we said earlier, the succession of events has terrorized the city of Milan.
כפי שאמרנו קודם, רצף האירועים איים על העיר מילאנו.
Hubbard died of a stroke in 1986, but he left no plan for succession.
האברד מת משבץ ב -1986 אבל לא הניח אחריו כל תוכנית ירושה.
A succession of catastrophes befell the city, starting with a tremendous earthquake, followed by a great fire and an epidemic.
רצף של אסונות שפקו את העיר, החל ברעידת אדמה אדירה, אחרי אש גדול ומגפה
I've had a succession of computer issues and an illness, it's going really well and I'll be mailing some chapters at the week.
אם זה המערכת, היה לי רצף של בעיות במחשב ומחלות זה הולך ממש טוב ואני ישלח כמה פרקים השבוע.
They appear to be thin shells of dust that hover over the Earth like a succession of halos.
הם נראים כמו גרגרי אבק קטנים, המרחפים מעל כדור הארץ כמו רצף של הילות.
I've had a succession of strange incidents occur to me in connection with my house.
רצף אירועים מוזרים" .עבר עליי בקשר לביתי.
Up here in Alaska during the summer, a whole succession of different food becomes available.
כאן, באלסקה, יש בקיץ רצף של מזונות שונים,
Marriage was an economic institution in which you were given a partnership for life in terms of children and social status and succession and companionship.
הנישואין היו מוסד כלכלי שבהם קיבלנו שותפות לכל החיים במונחים של ילדים, מעמד כלכלי, ירושה וחברות.
You have to help me stop this succession.
אתה חייב לעזור לי לעצור את חילופי הגברי האלה.
You can have a succession of changes.
יכול להיות לכם שורה של שינויים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 190. מדויק: 190. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo